Folksams bilförsäkring för paketbil består av Kasko- och trafikförsäkring för din paketbil så att både du och dina medtrafikanter kan känna er trygga på vägen.

Trafikförsäkring

I Finland är trafikförsäkringen lagstadgad och därför skall alla motorfordon ha en trafikförsäkring. I Folksams nya trafikförsäkring har maxbonusen höjts till 80 % och den kan uppnås redan efter sju år av skadefri körning! Kör du skadefritt, får du också ett förmånligt pris hos oss Läs mer om trafikförsäkringen

Kasko och frivillig bilförsäkring

Eftersom trafikförsäkringen inte ersätter skador på den egna bilen, rekommenderar vi att du kompletterar trafikförsäkringen med en frivillig bilförsäkring.

För paketbilar erbjuder vi tre försäkringsalternativ, vars omfattning och pris varierar. Den billigaste brand- och stöldförsäkringen kan tas för äldre bilar, medan vi för nyare bilar rekommenderar en mer omfattande Kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen kan du komplettera med avbrotts- och/eller glasförsäkring.

Försäkringen kan tas för högst 20 år gamla bilar. Har du en äldre bil att försäkra, kan du vara i kontakt med oss.

Bilförsäkringsalternativ

Skydd:

Kasko

Utvidgad brand och stöld

Brand och stöld

Glasförsäkring

merskydd

-

-

Avbrottsförsäkring

merskydd

-

-

Kollision

ingår

-

-

Dikeskörning

ingår ingår

-

Skadegörelse

ingår

ingår

-

Älgkrock

ingår

ingår ingår

Brand

ingår ingår ingår

Stöld och inbrott

ingår ingår ingår

Rättsskydd

ingår ingår ingår

Bilräddning

ingår

ingår

ingår

Beskrivning av skydden

Glasförsäkring

Glasförsäkringen kan tas som merskydd till Kaskoförsäkringarna och ersätter direkta slag mot fönsterglas som leder till att det måste repareras eller bytas ut. Med fönsterglas avses vindrutor, dörrfönster och bakrutor. Försäkringen gäller utan självrisk.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen betalar en dagsersättning för den förlorade användningstid då ditt fordon står på verkstad till följd av annan ersättningsbar skada.

Kollision

Kollisionsförsäkringen ersätter olyckor som direkt drabbat ditt fordon genom krock, körning av vägen eller genom annan plötslig yttre händelse.

Dikeskörning vid väjning för hjortdjur

Dikeskörningsförsäkringen ersätter skador till följd av körning av vägen vid väjning för älg, hjort eller ren utanför tätort.

Skadegörelse

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador på fordonet till följd av att någon uppsåtligt skadar det utan tydliga avsikter att till exempel bryta sig in.

Älgskada

Älgkskadeförsäkringen ersätter direkt sammanstötning med älg, hjort eller ren. Försäkringen ersätter dock inte skada på fordon på grund av väjning för älg, hjort eller ren.

Brand

Brandförsäkringen ersätter brandskador på fordonet som orsakats på grund av att eld kommit lös eller direkt blixtnedslag på fordonet.

Stöld och inbrott

Stöld- och inbrottsförsäkringen ersätter ifall fordonet blir stulet samt om någon bryter sig in i det eller skadar det under inbrottsförsöket.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juristhjälp i samband med tviste-, brotts- och ansökningsmål gällande det försäkrade fordonet.

Bilräddning

Bilräddningsförsäkringen ersätter bogsering av fordonet till närmaste verkstad vid avbruten resa till exempel på grund av en trafikolycka eller motorstopp. Folksams nödtjänst hjälper dig dygnet runt ifall du behöver bogsering. Skyddet gäller utan självrisk.

Bilförsäkringens bonus och självrisk

Om du väljer en försäkring med 150 euros självrisk på kollisionsskyddet, är de flesta av våra Kaskoförsäkringar bonusberättigade och du får du direkt en startbonus på 60 %. Läs mer om Kasko- och trafikförsäkringens bonus

Om du själv är beredd att ta lite mera risk, kan du ta en Kaskoförsäkring utan bonusrätt med lite högre självrisk på kollisionsförsäkringen. På så sätt får du ett förmånligare pris och priset hålls detsamma även om du råkar ut för skador.

Räkna och köp