Folksams släpvagnförsäkring består av Kasko- och trafikförsäkring för din släpvagn så att både du och dina medtrafikanter kan känna er trygga på vägen.

Trafikförsäkring

I Finland är trafikförsäkringen lagstadgad och därför skall alla motorfordon ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkring är sålunda den minsta möjliga omfattning du kan välja då du ska försäkra din släpvagn. Läs mer om trafikförsäkringen

Kasko och frivillig bilförsäkring

Eftersom trafikförsäkringen inte ersätter skador på den egna släpvagnen, rekommenderar vi att du kompletterar trafikförsäkringen med en frivillig bilförsäkring.

För släpvagnar erbjuder vi två försäkringsalternativ. Den billiga brand- och stöldförsäkringen kan tas för äldre släpvagnar, medan vi för nyare släpvagnar rekommenderar en mer omfattande Kaskoförsäkring. Storleken på självrisken för kollisionsskyddet kan du själv välja i Kaskoförsäkringen. Ju större självrisk du väljer, desto billigare pris betalar du.

Försäkringen kan tas för högst 20 år gamla släpvagnar. Har du en äldre släpvagn att försäkra, kan du vara i kontakt med oss.

Räkna och köp

Våra försäkringsalternativ

Skydd:

Kasko

Brand och stöld

Kollision

ingår

-

Skadegörelse

ingår

-

Älgkrock

ingår ingår

Brand

ingår ingår

Stöld och inbrott

ingår ingår

Rättsskydd

ingår ingår

Beskrivning av skydden

Kollision

Kollisionsförsäkringen ersätter olyckor som direkt drabbat ditt fordon genom krock, körning av vägen eller genom annan plötslig yttre händelse.

Skadegörelse

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador på fordonet till följd av att någon uppsåtligt skadar det utan tydliga avsikter att till exempel bryta sig in.

Älgskada

Älgkskadeförsäkringen ersätter direkt sammanstötning med älg, hjort eller ren. Försäkringen ersätter dock inte skada på fordon på grund av väjning för älg, hjort eller ren.

Brand

Brandförsäkringen ersätter brandskador på fordonet som orsakats på grund av att eld kommit lös eller direkt blixtnedslag på fordonet.

Stöld och inbrott

Stöld- och inbrottsförsäkringen ersätter ifall fordonet blir stulet samt om någon bryter sig in i det eller skadar det under inbrottsförsöket.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juristhjälp i samband med tviste-, brotts- och ansökningsmål gällande det försäkrade fordonet.