Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia har köpt Folksam Skadeförsäkring Ab:s hela aktiestock och affären är godkänd. Folksam är Fennias dotterbolag fr.om 27.11.2018 

Bolagens verksamhet och kundservice fortsätter som hittills. Ägarbytet kräver inga åtgärder av dig som kund och vi kommer att informera om hur processen framskrider. 

Pressmeddelande

Frågor och svar

När skedde ägarbytet mellan Folksam och Fennia?

Ägarbytet skedde 27.11.2018 efter att myndigheterna godkänt bolagsköpet. Folksam blir Fennias dotterbolag.

Varför såldes Folksam Skadeförsäkring?

Försäljningen är en del av ägarnas förnyade strategier.

Hurdant bolag är Fennia?

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia är ett kundägt finländskt skadeförsäkringsbolag med djupt rotade rötter och värderingar i företagande. Fennia har en 136 år lång historia. Till Fennias verksamhetsområde hör lagstadgade och frivilliga skadeförsäkringar för företag, företagare och hushåll. Hos oss är bra service inte beroende av om du är en stor eller en liten kund.

I Fenniakoncernen genomförs tjänsterna av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster och av Fennia Fastighetsutveckling Ab.

Vilken inverkan har försäljningen av Folksam till Fennia för kunder?

Kunderna kommer att informeras om hur processen framskrider.

Jag har en försäkring hos Folksam, vad händer med den?

Försäkringen är i kraft. Kunderna kommer att informeras om hur processen framskrider.

Vilka åtgärder krävs av kunden vid ägarbytet?

Ägarbytet kräver inte några åtgärder av kunden. Kunderna kommer att informeras om hur processen framskrider. 

Ändras försäkringarnas innehåll och prissättning i och med ändringen?

Kunderna kommer att informeras om hur processen framskrider.  

Jag har en ersättningsprocess pågång, vad händer med den?

Ersättningsprocessen fortsätter som normalt. 

Bibehålls mitt kundnummer och mina försäkringsnummer i fortsättningen?

Både kundnumret och försäkringsnumren bibehålls tills annat meddelas. 

Jag har Folksams reseförsäkringskort. Fungerar det också i fortsättningen?

Du kan använda ditt nuvarande reseförsäkringskort tills annat meddelas. 

Vart ska jag vända mig angående mina försäkringsärenden?

Bolagets affärsverksamhet och kundservice som hittills. 

Folksam kundservice