Med Folksams lantbruksförsäkring kan du försäkra såväl ditt lantbruks egendoms- och verksamhetsrisker som ditt hem och din familj. På så sätt bygga upp en försäkringslösning som passar just ditt behov.

Folksams Lantbruksförsäkring är en heltäckande försäkringslösning som ger dig skydd om något oväntat händer i ditt lantbruk, till dig själv eller någon annan i familjen. Du kan själv välja vad du vill att försäkringen omfattar så att priset reflekterar ditt eget försäkringsbehov.

Egendomsförsäkring

Med Folksams Lantbruksförsäkring kan du försäkra såväl dina produktionsbyggnader och lantbruksmaskiner som ditt bostadshus och lösöre, allt i en och samma försäkring.

Egendomsförsäkringens skyddsalternativ består av tre olika skyddsnivåer som du kan kombinera så att olika slag av egendom försäkras på bästa sätt.

Skyddsnivå 3 innehåller

Skyddsnivå 3 är det mest omfattande alternativet och ger dig försäkringsskydd för de flesta plötsliga och oförutsedda skador som kan inträffa i lantbruket och i hemmet. Med denna skyddsnivå ersätter Lantbruksförsäkringen skador till följd av:

  • Brand och storm
  • Inbrott, stöld och skadegörelse 
  • Elfenomen 
  • Läckage 
  • Bräckage

Skyddsnivå 2 innehåller

Skyddsnivå 2 är inte lika omfattande som skyddsnivå 2. Med denna skyddsnivå ersätter Lantbruksförsäkringen skador till följd av:

  • Brand och storm
  • Inbrott, stöld och skadegörelse 
  • Elfenomen (gäller endast hemmets lösegendom)
  • Läckage (gäller endast lösegendom)

Skyddsnivå 1 innehåller

Skyddsnivå 1 ett prisvärt basalternativ ifall du endast vill gardera dig och ditt lantbruk mot större risker.

Med denna skyddsnivå ersätter Lantbruksförsäkringen skador till följd av:

  • Brand och storm

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Om du som privatperson tecknar Lantbruksförsäkringen, ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen ersätter ifall du privat eller i din lantbruksverksamhet skulle förorsaka någon annan en skada som du blir skadeståndsskyldig för enligt gällande rätt. I ansvarsförsäkringen ingår också en begränsad produktansvarsförsäkring. Den ersätter person- och sakskador som förorsakas någon annan som en följd av ett fel eller en brist i en produkt och som du som produktens tillverkare eller försäljare enligt gällande rätt är skyldig att ersätta.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i sådana tviste-, brott- och ansökningsmål som kan tas upp till behandling vid tingsrätt i Finland.

Merskyddsförsäkringar för verksamheten samt dig och din familj

Du kan behändigt komplettera Lantbruksförsäkringen med en rad merskyddsförsäkringar både för verksamheten och för dig och din familj. Att ta person-, rese- och djurförsäkringarna som ett tillägg till din hemförsäkring är ofta ett billigare alternativ än att teckna dem skilt.
Läs mer om merskyddsförsäkringarna

Förmåner för SLC-medlemmar

Via vårt samarbete med Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) erbjuder vi vissa kundförmåner till dig som är SLC:s medlem.
Läs mer om förmånerna