Med Folksams lantbruksförsäkring kan du försäkra såväl ditt lantbruks egendoms- och verksamhetsrisker som ditt hem och din familj. På så sätt bygga upp en försäkringslösning som passar just ditt behov.

Folksams Lantbruksförsäkring är en heltäckande försäkringslösning som ger dig skydd om något oväntat händer i ditt lantbruk, till dig själv eller någon annan i familjen. Du kan själv välja vad du vill att försäkringen omfattar så att priset reflekterar ditt eget försäkringsbehov.

Egendomsförsäkring

Med Folksams Lantbruksförsäkring kan du försäkra såväl dina produktionsbyggnader och lantbruksmaskiner som ditt bostadshus och lösöre, allt i en och samma försäkring.

Lantbruksförsäkringens grundskydd inkluderar brand- och stormskador. Detta försäkringsskydd är ett förmånligt alternativ för egendomstyper med ett lågt värde eller egendom som löper mindre risk för skada.

Vi rekommenderar dock att du tecknar ett mer omfattande försäkringsskydd för din egendom som även innefattar skydd för stöld, skadegörelse och rån, elfenomen, läckage samt bräckage. På så sätt är lantbrukets och din privata egendom skyddad för de flesta plötsliga och oförutsedda skador.

Grundskydd för egendomen:

  • Brand
  • Storm

Valbara skydd för egendomen:

  • Stöld och skadegörelse
  • Elfenomen (begränsat för lantbruksverksamheten)
  • Läckage
  • Annan plötslig och oförutsedd skada

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Om du som privatperson tecknar Lantbruksförsäkringen, ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen ersätter ifall du privat eller i din lantbruksverksamhet skulle förorsaka någon annan en skada som du blir skadeståndsskyldig för enligt gällande rätt. I ansvarsförsäkringen ingår också en begränsad produktansvarsförsäkring. Den ersätter person- och sakskador som förorsakas någon annan som en följd av ett fel eller en brist i en produkt och som du som produktens tillverkare eller försäljare enligt gällande rätt är skyldig att ersätta.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i sådana tviste-, brott- och ansökningsmål som kan tas upp till behandling vid tingsrätt i Finland.

Merskyddsförsäkringar för verksamheten samt dig och din familj

Du kan behändigt komplettera Lantbruksförsäkringen med en rad merskyddsförsäkringar både för verksamheten och för dig och din familj. Att ta person-, rese- och djurförsäkringarna som ett tillägg till din hemförsäkring är ofta ett billigare alternativ än att teckna dem skilt.
Läs mer om merskyddsförsäkringarna

Begränsningar

I försäkringsavtalet finns även begränsningar som utesluter vissa typer av skador eller begränsar en viss typ av skada till ett visst belopp. Dessa begränsningar bör du som kund känna till då du tecknar en försäkring. Därför ber vi dig på förhand bekanta dig med försäkringens produktfakta och villkor och vid behov kontakta oss om det uppstår frågor gällande produkten.

 

Exempel på några begränsningar är:

  • Egendom som lånas eller hyrs till utomstående ingår inte i försäkringen, eftersom ägaren då inte har möjlighet att övervaka dess användning.
  • Skydd för långsamt verkande skador så som slitage ingår inte
  • Registreringspliktiga fordon. Dessa försäkras med egna separata försäkringar enligt deras ändamål.