Hos Folksam kan du ta en försäkring för din kommande baby redan under graviditeten. Då träder barnförsäkringen i kraft utan individuella begränsningar genast då babyn föds. Det betyder att försäkringen täcker kostnader för både eventuella medfödda sjukdomar och för sjukdomar som uppkommer senare.

Om du som mamma är under 43 år gammal vid barnets beräknade födelsetid, kan du ansöka om försäkringsreserveringen och på så sätt försäkra dig om att barnet har en försäkring genast från födseln. Barnförsäkringen träder då automatiskt i kraft genast då barnet föds och täcker såväl medfödda sjukdomar som sjukdomar som uppkommer senare. 

Ansökan kan göras tidigast sex månader och senast två månader före beräknad födelsetid. Som ansökan fungerar mammans hälsodeklaration med bifogad kopia av rådgivningskortet. Reserveringsavgiften på 125 euro faktureras då ansökan godkänts. När barnet föds ska barnets personsignum meddelas så fort som möjligt, dock senast två månader efter födseln. Den egentliga försäkringspremien faktureras då vi fått barnets personuppgifter.

Om man inte tecknat reservering beviljas försäkringen mot en hälsodeklaration tidigast då barnet är två månader gammalt. Försäkringens omfattning beror då på ditt barns hälsotillstånd då ni ansöker om försäkring.

Barnförsäkring

Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen ger skydd ifall ditt barn insjuknar eller skadar sig.

Minneslista för försäkringsreserveringen

  • Ansök om reservering senast två månader före beräknad födelsetid
  • Betala reserveringsavgiften senast på förfallodagen
  • Meddela barnets personsignum då det föds, dock senast två månader efter födseln

Merskydd till hemförsäkringen eller separat försäkring

Det billigaste alternativet är att teckna reserveringen och barnförsäkringen som ett merskydd till hemförsäkringen. Läs mer om Hemförsäkringen

Du kan även ta reserveringen och barnförsäkringen som en separat försäkring. Nedan på sidan hittar du ansökan och hälsodeklarationen som du kan skicka till oss för att teckna försäkringen. Kom ihåg att bifoga kopia av rådgivningskortet.

Den separata försäkringens pris efter barnets födelse

Ålder Premie
0-2 år 458 €
3-5 år 350 €
6-9 år 256 €
10-13 år 223 €
14-17 år 229 €