Små barn drabbas ofta av infektionssjukdomar, hudproblem eller allergier. Det viktigaste då ditt barn insjuknar är att få vård snabbt och bekvämt.

Sjukkostnadsförsäkringen för barn och unga ersätter vårdkostnader både vid olycksfall och sjukdom. Genom att teckna en sjukkostnadsförsäkring, kan ni söka er till den läkare ni önskar utan att bekymra er över kostnaderna. Försäkringen kan tecknas separat eller till ett förmånligare pris som merskydd till Hemförsäkringen.

Vid sjukdom ersätts vårdkostnader max 50 000 euro under försäkringens giltighetstid. Från ersättningarna avdras en självrisk på 125 euro per kalenderår. Olycksfallsförsäkringen har ingen självrisk och det ersättningsbelopp man valt gäller per skada. Försäkringen gäller dygnet runt överallt i världen och även under tävlingsidrott upp till 17 års ålder.

I barnförsäkringen ingår

  • Ersättning för vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall
  • Ersättning för bestående men och dödsfall vid olycksfall
  • Läkararvoden, undersökningar, ingrepp och mediciner ordinerade av läkare

I barnförsäkringen ingår inte

  • Kostnader för hälsogranskningar eller förebyggande vård
  • Kostnader för terapier såsom ergo- och talterapi
  • Kostnader för syngranskningar vid brytningsfel eller försämring av synförmågan

Merskydd till Hemförsäkringen eller separat försäkring

Det förmånligaste alternativet är att teckna barn- och ungdomsförsäkringen som ett merskydd till hemförsäkringen. Läs mer om hemförsäkringen

Du kan även ta försäkringen för barn och ungdom som en separat försäkring. Nedan på sidan hittar du ansökan och hälsodeklarationen som du kan skicka till oss för att teckna försäkringen. Bifoga kopia av rådgivningskortet, ifall barnet är under 7 år.

Priser för den separata försäkringen

Ålder Premie
0-2 år 458 €
3-5 år 350 €
6-9 år 256 €
10-13 år 223 €
14-17 år 229 €

Babyförsäkring

Du kan ta en försäkring för din kommande baby redan under graviditeten. Då träder barnförsäkringen i kraft utan individuella begränsningar genast då babyn föds.