Folksams förnyade, mera omfattande båtförsäkring ger skydd vid olyckshändelser, skador, stöld och skadegörelse.  Försäkringen passar både segelbåt och motorbåt och du kan välja mellan att ha en omfattande Kaskoförsäkring eller en billigare Delkaskoförsäkring.  

Priset på båtförsäkringen bestäms bland annat av båttyp, ålder, båtens värde (båten försäkras alltid till sitt gängse värde) och motoreffekten. I vår försäkringsräknare kan du behändigt räkna ut pris och köpa.

Räkna och köp

Skydd Kasko Delkasko
Grundstötning
 •  
 •  
Kollision
 •  
 •  
Storm
 •  
 •  
Transport
 •  
 •  
Skadegörelse
 •  
 •  
Stöld
 •  
 •  
Brand
 •  
 •  
Ansvar
 •  
 •  

Merskyddsförsäkringar

Till kaskoförsäkringen kan du även tillägga merskyddsförsäkringar.

Maskinbräckageförsäkring

Om du tar en maskinbräckageförsäkring omfattar försäkringen även plötsliga och oförutsedda inre bräckageskador på båtens motor, dess kraftöverföring och propeller. Ett exempel på en dylik skada kan vara att motorn går sönder på grund av att en ventil brister.

Mast- och riggförsäkring

Får du en skada på din rigg eller dina segel i samband med brand, stöld, transport, upptagning, grundstötning eller kollision, täcks den automatiskt av den normala Kaskoförsäkringen. Om du dessutom har en mast- och riggförsäkring för din segelbåt, har du ett utökat skydd som även täcker skador utan en yttre orsak som till exempel att masten faller till följd av att vantskruven gett efter.

Båtförsäkringarnas giltighetsområde och pris

Båtförsäkringen gäller på insjöar i Finland inklusive Saima kanal, på kustområdena i Norden samt på Östersjön och dess vikar. Försäkringen är till exempel även ikraft på en resa till Tallinn.

Försäkringspremien för Kaskoförsäkringen fördelas i relation till skaderisken. Därmed är försäkringspremien mindre under vintermånaderna.

Självrisk och bonus

Då skadan är framme bär du också en självrisk. Det betyder att du själv ansvarar för en del av skadan. På Kaskoförsäkringen kan du välja mellan olika självriskalternativ. Om du väljer en högre självrisk på din försäkring betalar du också en billigare försäkringspremie.

Om du väljer 150 eller 450 euros självrisk, är försäkringen bonusberättigad. När du tecknar en bonusberättigad Kaskoförsäkring ger vi dig en startbonus på 60 %. 

Räkna och köp