Folksams bilförsäkring består av Kasko- och trafikförsäkring för din bil så att både du och dina medtrafikanter kan känna er trygga på vägen.

Trafikförsäkring

I Finland är trafikförsäkringen lagstadgad och därför skall alla motorfordon ha en trafikförsäkring. I Folksams trafikförsäkring är maxbonusen 80 % och den kan uppnås redan efter sju år av skadefri körning. Kör du skadefritt, får du också ett förmånligt pris hos oss. Läs mer om trafikförsäkringen.

Kasko och frivillig bilförsäkring

Eftersom trafikförsäkringen inte ersätter skador på den egna bilen, rekommenderar vi att du kompletterar trafikförsäkringen med en frivillig bilförsäkring. För personbilar erbjuder vi fyra försäkringsalternativ, vars omfattning och pris varierar. Den billigaste brand- och stöldförsäkringen kan tas för äldre bilar, medan vi för nyare bilar rekommenderar en mer omfattande Kaskoförsäkring.

Om du har en ny personbil rekommenderar vi att du väljer Maxikasko. Den omfattar till exempel ett bättre inlösenskydd än den normala Kaskoförsäkringen. Till Maxikaskon kan du lägga till en hyrbilsförsäkring och till Kaskon en avbrottsförsäkring. Glasförsäkring kan tas som merskydd både till Kaskon och Maxikaskon.

Folksam vill också ta ett steg i en mer miljövänlig riktning och belönar ägare till utsläppssnåla personbilar med en rabatt på 5 % på Maxikaskon.

Bilförsäkringsalternativ

Skydd:

Maxikasko

Kasko

Utvidgad brand och stöld

Brand och stöld

Utvidgat skydd vid inlösen

 •  
 •  
 •  
 •  

Parkeringsskydd

 •  
 •  
 •  
 •  

Naturfenomen

 •  
 •  
 •  
 •  

Glasförsäkring

merskydd

merskydd

 •  
 •  

Hyrbilsförsäkring

merskydd

 •  
 •  
 •  

Avbrottsförsäkring

 •  

merskydd

 •  
 •  

Kollision

 •  
 •  
 •  
 •  

Dikeskörning vid väjning för hjortdjur

 •  
 •  
 •  
 •  

Skadegörelse

 •  
 •  
 •  
 •  

Älgkrock

 •  
 •  
 •  
 •  

Brand

 •  
 •  
 •  
 •  

Stöld och inbrott

 •  
 •  
 •  
 •  

Rättsskydd

 •  
 •  
 •  
 •  

Bilräddning

 •  
 •  
 •  
 •  

Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

 •  
 •  
 •  
 •  

Beskrivning av skydden

Utvidgat skydd vid inlösen

Utvidgat skydd vid inlösen ingår automatiskt i Maxikaskon och ger ett bättre skydd vid skador som ersätts genom inlösen. Du får en helt ny bil om den skadade bilen är nyare än tre år, körd högst 60.000 km, reparationskostnaderna beräknas bli minst 50 % av en ny bils värde och du är bilens första ägare eller innehavare.

Ifall dessa kriterier inte uppfylls men reparationskostnaderna förväntas bli minst 60 % av bilens gängse värde, så inlöses bilen till det gängse värde den hade omedelbart före skadan förhöjt med 30 %. Om fordonet har skaffats begagnat, ersätts högst fordonets gängse värde vid anskaffningstidpunkten.

Parkeringsskydd

Parkeringsskyddet ersätter skador som har orsakats av att ett okänt fordon har stött samman med din parkerade bil.

Försäkring för naturfenomen

Försäkringen för naturfenomen ersätter till exempel om bilens yttre skadas av hagel eller om vinden fällt ett träd på bilen. Försäkringen ersätter också skador som uppstått på grund av översvämning då bilen varit parkerad.

Glasförsäkring

Glasförsäkringen kan tas som merskydd till Kaskoförsäkringarna och ersätter direkta slag mot fönsterglas som leder till att det måste repareras eller bytas ut. Med fönsterglas avses vindrutor, dörrfönster och bakrutor.

Hyrbilsförsäkring

Hyrbilsförsäkringen ersätter kostnader för användning av hyrbil om resan avbryts på grund av en ersättningsbar skada eller på grund av ett tekniskt fel. Ifall du inte behöver en hyrbil, kan du också få ersättning i form av en dagsersättning.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen betalar en dagsersättning för den förlorade användningstid då ditt fordon står på verkstad till följd av annan ersättningsbar skada.

Kollision

Kollisionsförsäkringen ersätter olyckor som direkt drabbat ditt fordon genom krock, körning av vägen eller genom annan plötslig yttre händelse.

Dikeskörning vid väjning hjortdjur

Dikeskörningsförsäkringen ersätter skador till följd av körning av vägen vid väjning för älg, hjort eller ren utanför tätort.

Skadegörelse

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador på fordonet till följd av att någon uppsåtligt skadar det utan tydliga avsikter att till exempel bryta sig in.

Älgskada

Älgkskadeförsäkringen ersätter direkt sammanstötning med älg, hjort eller ren. Försäkringen ersätter dock inte skada på fordon på grund av väjning för älg, hjort eller ren.

Brand

Brandförsäkringen ersätter brandskador på fordonet som orsakats på grund av att eld kommit lös eller direkt blixtnedslag på fordonet.

Stöld

Stöldförsäkringen ersätter ifall fordonet blir stulet samt om någon bryter sig in i det eller skadar det under inbrottsförsöket.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juristhjälp i samband med tviste-, brotts- och ansökningsmål gällande det försäkrade fordonet.

Bilräddning

Bilräddningsförsäkringen ersätter bogsering av fordonet till närmaste verkstad vid avbruten resa till exempel på grund av en trafikolycka eller motorstopp. Folksams nödtjänst hjälper dig dygnet runt ifall du behöver bogsering. Skyddet gäller utan självrisk.

Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands kompletterar trafikförsäkringen och ersätter till exempel skador som orsakats utomstående eller passagerare i din bil, då du är personligen är skadeståndsansansvarig för skadan.

Försäkringen kan tas för högst 20 år gamla bilar. Har du en äldre bil att försäkra, kan du vara i kontakt med oss. 

Bilförsäkringens bonus och självrisk

Om du väljer en försäkring med 150 euros självrisk på kollisionsskyddet, är de flesta av våra Kaskoförsäkringar bonusberättigade. På Maxikasko och Kasko för din personbil ger vi dig direkt en startbonus på 70 %. Läs mer om kasko- och trafikförsäkringens bonus

Om du själv är beredd att ta lite mera risk, kan du ta en Kaskoförsäkring utan bonusrätt med lite högre självrisk på kollisionsförsäkringen. På så sätt får du ett förmånligare pris och priset hålls detsamma även om du råkar ut för skador.

Räkna och köp