Elektronisk registrering

En elektronisk registrering möjliggör en registrering oberoende av tidpunkt och plats. Nu behövs inte ett registreringsbevis i pappersform längre, utan registreringen görs med ett elektroniskt certifikat som söks via Trafis sidor.

Från och med den 16.11.2015 är det möjligt att registrera bilar och andra fordon, som till exempel motorcyklar, mopeder och traktorer, via internet. Du kan sköta registreringen samtidigt som du köper en försäkring i vår nätbutik eller på vårt kontor.

Ett elektroniskt certifikat ersätter registreringsbevisets anmälningsdel

Tack vare det elektroniska certifikatet av fordon, det vill säga den säkerhetskod som ersätter registreringsbeviset, behöver man inte visa upp några dokument i registrering av ägarbyte. Det elektroniska certifikatet är en sex tecken lång kod. Ägaren av fordonet kan skapa certifikatet på Trafis nätsidor. Ett certifikat behövs när den ägare som finns i registret håller på att sälja eller överlåta fordonet till en ny ägare. Efter detta överlåter försäljaren certifikatet till köparen, som använder den i samband med registreringen.

Man kan fortsättningsvis sköta registreringen genom att fylla i anmälningsdelen av det traditionella registreringsbeviset i pappersform på Folksams kontor eller på besiktningskontor. Det är endast med certifikatet man kan sköta detta elektroniskt.

Registreringsbeviset behöver inte längre finnas med i bilen, eftersom polisen kan få bilens uppgifter direkt ur sin databas. Registreringsbeviset i pappersform behövs bara när man åker utomlands med bilen.

Du hittar mer information om elektronisk registrering via   Trafis och Trafikförsäkringscentralens nätsidor.

När du säljer ditt fordon

  • Skapa ett elektroniskt certifikat till ditt fordon via Trafi.fi. Observera att certifikatet är i kraft 14 dygn.
  • Gör ett köpebrev angående fordonet åt både säljaren och köparen.
  • Gör en överlåtelseanmälan på Trafi.fi när fordonet överlåtits till den nya ägaren.

När du köper ett fordon

  • Begär ett certifikat av försäljaren när du köper ett fordon. Kontrollera på Trafi.fi att certifikatet du fått av försäljaren, är i kraft.
  • Köp en trafikförsäkring och registrera samtidigt ägarbytet. Trafikförsäkringen är obligatorisk och är en förutsättning för fordonets registrering. Du kan samtidigt, om du vill, köpa en frivillig kaskoförsäkring. Du kan också köpa försäkringen först och sköta registreringen senare, på Trafi.fi-tjänsten eller på registreringskontoren.

Du kan köpa försäkringen och sköta registreringen i Folksams nätbutik, på Folksams kontor, i bilaffärer eller på besiktningskontor. Observera att fordonet bör försäkras och registreras inom sju dagar efter överlåtelsedagen. 

Avställning och påställning

Förfarandet gällande avställning och påställning av fordon ändrar efter att den elektroniska registreringen tagits i bruk. I fortsättningen kan du göra ändringarna i Folksams Kundportal.

Läs mer om avställning