Folksams hemförsäkring är en omfattande hemförsäkring för allt du bryr dig om i ditt hem.

Folksams Hemförsäkring är en heltäckande försäkringslösning som ger dig skydd om något oväntat händer i ditt hem, till dig själv eller någon annan i familjen. Du kan själv välja vad du vill att försäkringen skall omfatta så att priset reflekterar ditt eget försäkringsbehov.

Egendomsförsäkring för hemmets lösöre och byggnader 

Om du bor i höghus eller radhus, räcker det oftast att du försäkrar dina saker, det vill säga lösöret i ditt hem. Om du däremot bor i egnahemshus, behöver du även försäkra huset och andra eventuella byggnader på tomten som garage och lider. Du kan även försäkra din sommarstuga eller fritidshus i samma hemförsäkring som ditt hem. Läs mer om egendomsförsäkringen

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring ingår alltid

I Hemförsäkringen ingår alltid ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du, genom att vara oaktsam, orsakat andra och som du enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig för. En ansvarsskada kan till exempel vara att du cyklar emot trafikreglerna och kör på en fotgängare som skadar sig.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i sådana tviste-, brott- och ansökningsmål som kan tas upp till behandling vid tingsrätt i Finland. Ett rättsskyddsfall kan vara ett klander av ett testamente eller en tvist gällande en bostadsaffär.

Folksam är även det enda försäkringsbolaget i Finland som erbjuder försäkring för identitetsstöld i samband med hemförsäkringen.
 

Merskyddsförsäkringar för dig och din familj

Du kan behändigt komplettera Hemförsäkringen med en rad merskyddsförsäkringar för dig och din familj. Att ta person-, rese- och djurförsäkringarna som ett tillägg till din hemförsäkring är ofta ett billigare alternativ än att teckna dem skilt.

Olycksfallsförsäkring 

Med vår Olycksfallsförsäkring är du försäkrad under hela din fritid, medan barn och ungdomar under 20 år är försäkrade dygnet runt. Försäkringen är i kraft i hela världen och gäller utan självrisk.               

Sjukkostnadsförsäkring 

Sjukkostnadsförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet om du eller en familjemedlem skulle drabbas av en sjukdom. Du kan själv välja till vilken vårdanstalt eller läkare du vill gå och kan på så sätt snabbt få den vård som du behöver.

Barnförsäkring

Vi vill att ditt barn ska kunna få den bästa möjliga vården. Du kan själv välja till vilken vårdanstalt eller läkare du vill gå så att ditt barn snabbt får den vård som han eller hon behöver.

Babyförsäkring - Försäkringsreservering för ofött barn 

Tar du en försäkringsreservering för ditt kommande barn redan under graviditeten, är ditt barn försäkrat utan begränsningar redan från födseln. Det betyder alltså att försäkringen täcker kostnader för både medfödda sjukdomar och sjukdomar som uppkommer senare.

Reseförsäkring 

Ett olycksfall eller en sjukdom kan lätt förstöra en semester. Med vår resenärförsäkring kan du snabbt få den läkarvård du behöver på plats och ställe. Komplettera även med resgodsförsäkring, som ersätter ifall något tråkigt skulle hända till ditt bagage.

Hundförsäkring och Kattförsäkring 

Din fyrbenta familjemedlem kan också insjukna eller råka ut för ett olycksfall. Med vår hund- och kattförsäkring kan du vara säker på att ditt husdjur får den bästa veterinärvården.