Folksams Hemförsäkring för unga är ett förmånligt och heltäckande försäkringspaket som innehåller allt du behöver då du flyttar till eget hem. Försäkringen är för dig som är under 27 år och med den tryggar du såväl ditt hem som dig själv.

Förmånligt pris till dig som är ung och studerande

Vi vet att ekonomin kan vara knapp för dig som är studerande och därför är det ännu viktigare med ett bra försäkringsskydd. Av den orsaken erbjuder vi ungdomshemförsäkringen till ett betydligt billigare pris än normalt. Från 99 euro i året kan du känna dig trygg i ditt hem. Vid behov kan du komplettera försäkringen med en resenär- och resgodsförsäkring.

Om du bor med din make/maka, sambo eller ett syskon, och ni har gemensam ekonomi, kan ni tillsammans teckna hemförsäkringspaketet för två personer. Då betalar ni endast 121 euro per år. Om ni båda dessutom vill teckna reseförsäkringar betalar ni endast 87 euro till per år. Om du delar bostad med en kompis bör ni ha varsin hemförsäkring.

Räkna och köp

I hemförsäkring för unga ingår:

  • Egendomsförsäkring för dina saker upp till 20 000 euro
  • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring utan självrisk
  • Identitetsstöldsförsäkring
  • + Tillägg reseförsäkring för 50 € (hela paketet 149 €/år). Ifall ni tecknar en gemensam hemförsäkring med sambon och tillägger reseförsäkring, kostar reseförsäkringen 87 € i året för två personer.

I hemförsäkring för unga ingår inte:

  • Skador som uppkommit under en längre tid, t.ex. att din cykel har stått ute och rostat.
  • Försäkringar för barn och husdjur
  • Olycksfallsförsäkringen ersätter inte slitageskador

Egendomsförsäkring

Lösöret i ditt hem är försäkrat upp till 20 000 euro för stora skador som brand och vattenläckage, men även för mindre plötsliga oförutsedda skador, till exempel om du fäller din mobiltelefon i golvet eller blir rånad på din väska. 

Ansvars-, rättsskydds- och id-stöldförsäkring

I hemförsäkring för unga ingår alltid ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du, genom att vara oaktsam, orsakat andra och som du enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig för. Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i sådana tviste-, brott- och ansökningsmål som kan tas upp till behandling vid tingsrätt i Finland.

Folksam är även det enda försäkringsbolaget i Finland som erbjuder försäkring för identitetsstöld i samband med hemförsäkringens rättsskyddsförsäkring. 

Olycksfallsförsäkring

Folksams ungdomsförsäkring innehåller en olycksfallsförsäkring som gäller i hela världen och utan självrisk ifall du råkar ut för ett olycksfall. Du slipper köa till den offentliga sjukvården och får snabbt och smidigt den vård du behöver. Ifall du tävlar eller håller på med mer riskfyllda idrottsgrenar, kan du även behöva ett extra idrottsskydd som tillägg. Var i kontakt med vår Kundservice i detta fall.

Reseförsäkring som tillägg

Du kan välja att komplettera försäkringen med en heltäckande reseförsäkring. Resenärförsäkringen ersätter ifall du plötsligt skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall på resa och resgodsförsäkringen ersätter ifall något tråkigt skulle hända till ditt bagage. Båda försäkringarna gäller utan självrisk. Du kan även få ersättning ifall du måste inhibera eller avbryta din resa till exempel på grund av sjukdom.

Räkna och köp