På tröskeln till eget liv?

Vi försäkrar dig och allt i ditt hem. Hemförsäkring för unga, nu endast 93 €.

Från hushållsmaskiner och mobiltelefoner till olyckor och webbtjuvar. Försäkringen för dig som är under 27 år tryggar allt i ditt hem såväl som dig själv till ett förmånligt pris. Dessutom innehåller den skydd mot identitetsstöld, vilket är unikt i Finland.

Hemförsäkringen för unga är förmånlig – endast 93 € per år

Om du bor tillsammans med maka, make, sambo eller syskon, kan ni ta en gemensam hemförsäkring. Då kostar försäkringen endast 113 € per år.

Delar du lägenheten med en vän? Då ska ni båda ta en egen försäkring.

Rekommendera hemförsäkring för unga till din kompis och vinn biobiljetter!

Rekommendera  Köp försäkringen 

Den täckande hemförsäkringen innehåller

  • Egendomsförsäkring för dina saker upp till 20 000 euro
  • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring utan självrisk
  • Identitetsstöldsförsäkring
  • + Tillägg reseförsäkring för 51 € (hela paketet 144 €/år). Ifall ni tecknar en gemensam hemförsäkring med sambon och tillägger reseförsäkring, kostar reseförsäkringen 86 € i året för två personer.

I hemförsäkringen för unga ingår inte:

  • Skador som uppkommit under en längre tid, t.ex. att din cykel har stått ute och rostat.
  • Försäkringar för barn och husdjur
  • Olycksfallsförsäkringen ersätter inte slitageskador

Hemförsäkring för unga i ett nötskal

Egendomsförsäkring

Lösöret i ditt hem är försäkrat upp till 20 000 euro för stora skador som brand och vattenläckage, men även för mindre plötsliga oförutsedda skador, till exempel om du fäller din mobiltelefon i golvet eller blir rånad på din väska. 

Ansvars-, rättsskydds- och id-stöldförsäkring

I hemförsäkring för unga ingår alltid ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du, genom att vara oaktsam, orsakat andra och som du enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig för. Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i sådana tviste-, brott- och ansökningsmål som kan tas upp till behandling vid tingsrätt i Finland.

Folksam är även det enda försäkringsbolaget i Finland som erbjuder försäkring för identitetsstöld i samband med hemförsäkringens rättsskyddsförsäkring. 

Olycksfallsförsäkring

Folksams ungdomsförsäkring innehåller en olycksfallsförsäkring som gäller i hela världen och utan självrisk ifall du råkar ut för ett olycksfall. Du slipper köa till den offentliga sjukvården och får snabbt och smidigt den vård du behöver. Ifall du tävlar eller håller på med mer riskfyllda idrottsgrenar, kan du även behöva ett extra idrottsskydd som tillägg. Var i kontakt med vår Kundservice i detta fall.

Reseförsäkring

Du kan välja att komplettera försäkringen med en heltäckande reseförsäkring. Resenärförsäkringen ersätter ifall du plötsligt skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall på resa och resgodsförsäkringen ersätter ifall något tråkigt skulle hända till ditt bagage. Båda försäkringarna gäller utan självrisk. Du kan även få ersättning ifall du måste inhibera eller avbryta din resa till exempel på grund av sjukdom.