Våra sällskapsdjur är kära familjemedlemmar, som också kan försäkras så att de kan få den bästa veterinärvården ifall de skulle bli sjuka eller råka ut för ett olycksfall.

Hund- och kattförsäkringen kan tecknas som merskydd till din hemförsäkring då ditt husdjur är mellan sex veckor och sex år gammal. Du kan antingen välja att ta endast en förmånlig livförsäkring eller en kombinerad liv- och veterinärvårdsförsäkring för ditt sällskapsdjur.

Djurförsäkringen som även ersätter veterinärvårdskostnader, kan tas för registrerade hundar och katter och gäller tills djuret är 10 år gammalt.

Vi erbjuder även hästförsäkringar som tillägg till hemförsäkringen. Ta kontakt med oss ifall du vill ta försäkring för din häst. 

I hund- och kattförsäkringen ingår:

  • Livförsäkring som ersätter om din hund eller katt dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller skada.
  • Livförsäkring som ersätter om ditt djur försvinner eller blir stulen.
  • Om veterinärvårdskostnader ingår i försäkringen, ersätts även veterinärarvoden, receptbelagda mediciner och operationer.

I hund- och kattförsäkringen ingår inte:

  • Förebyggande av sjukdom samt kastrering eller sterilisation.
  • Medfött fel, lynnesfel, tillväxtstörning eller exteriörfel.
  • Vårdåtgärder som utförs av någon annan än legitimerad veterinär.