Identitetsstöld innebär att någon olovligt använder dina personuppgifter, som identitetsbevis, för att till exempel lyfta snabblån, teckna mobilabonnemang eller beställa varor i ditt namn. Tjuven tar det av värde, medan du står ensam kvar med skyldigheterna och betalningskraven.

Identitetsstöld är ett brott som ökar i Finland

Identitetsstöld är ett brott som ökar i Finland. Brottet är gränsöverskridande, speciellt när det kommer till datainsamling och missbruk över Internet.

Den vanligaste identitetsstölden är att förövaren beställer varor på nätet i den utsattes namn. Med hjälp av endast personnummer, namn och adress kan bedragaren ställa till med stora skador för sitt offer. En kvarglömd eller stulen plånbok kan vara det som leder till att din identitet blir stulen. Andra sätt hur tjuven kan komma åt dina personliga uppgifter är via phishing/hacking på nätet, stöld ur brevlåda och genom att ändra din adress.

Folksam hjälper dig om du blivit offer för identitetsstöld

Ofta tar det ett tag innan du märker att din identitet blivit kapad och det kan krävas ett grundligt detektivarbete för att upptäcka och begränsa skadorna. Konsekvenserna, som till exempel att få en registrerad kreditstörning, kan ställa till stora besvär i vardagen. Att åtgärda skadorna är både tids- och resurskrävande, och kan i bland kräva rättsliga åtgärder.

Folksam är det enda försäkringsbolaget i Finland som erbjuder försäkring för identitetsstöld i samband med hemförsäkringen. Försäkringen ger dig tillgång till professionell telefonassistans som hjälper dig att snabbt utreda och begränsa den ekonomiska skadan då du blivit utsatt eller bara misstänker att du blivit utsatt för identitetsstöld.

Vi samarbetar med Affinion International som har en lång erfarenhet av att bistå i situationer som berör identitetsstölder.  Försäkringen gäller utan självrisk och inkluderar även juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera eventuella betalningsanmärkningar.

Exempel på hur en stulen plånbok ledde till identitetsstöld

Ninas plånbok blev stulen och i den fanns bland annat hennes körkort. Hon beställde nya identitetshandlingar och för säkerhets skull gjorde hon också ett frivilligt eget kreditförbud hos kreditupplysningsföretagen.

Drygt två år efter plånboksstölden fick hon hem ett kravbrev. Det var ett för henne obekant företag som krävde pengar av henne för nät-inköp som hon inte hade gjort. Det visade sig att Ninas frivilliga egna kreditförbud inte längre var i kraft och någon hade kommit åt att beställa tjänster och varor i hennes namn, med hjälp av de personuppgifter som framgick från det stulna körkortet.

Nina gjorde en brottsanmälan till polisen. Hon kontaktade kreditupplysningsföretagen och gjorde frivilligt eget kreditförbud igen för två år framåt. Personen som hade stulit hennes identitet hade dessförinnan hunnit göra otaliga beställningar i hennes namn, så det fortsatte att ramla in kravbrev.

Ninas hemförsäkring i Folksam omfattade en identitetsstöldförsäkring, så hon fick tillgång till professionell telefonassistens hos Folksams samarbetspartner Affinion. Det kändes tryggt att kunna tala med någon som visste exakt hur man ska gå till väga och som hade många års erfarenhet av att reda ut problemen efter en identitetsstöld. Nina gav fullmakt till Affinion att sköta utredningsarbetet, hon skickade dem en undertecknad fullmakt, en kopia av polisanmälan och kopior av alla felaktiga kreditupplysningar och fakturor hon hade fått. Affinion kontaktade alla de involverade företagen, förklarade ärendet, skickade in nödvändig dokumentation och bestred alla felaktiga betalningskrav som riktats mot Nina. Det hela tog tid och det krävdes otaliga samtal från Affinion till företagen. Men slutligen, efter flera månader, fick Nina besked om att alla krav var makulerade.

Tack vare Folksams identitetsstöldförsäkring fick Nina hjälp i den besvärliga situationen – helt utan självrisk. Affinion skötte om det tidskrävande utredningsarbetet och Nina led ingen ekonomisk skada som en följd av plånboksstölden.