Folksams körsäsongsförsäkring för motorcykel består av Kasko- och trafikförsäkring så att både du och dina medtrafikanter kan känna er trygga på vägen.

Körsäsongsförsäkring för motorcykel

Motorcykelsäsongen varierar mycket på vädret. För att göra det så enkelt som möjligt för dig, erbjuder vi en körsäsongsförsäkring där vi redan har beaktat i priset att motorcykeln inte används på vinterhalvåret. På så sätt kan du behändigt köra precis då du vill och vädret tillåter, och behöver inte anmäla då du inleder eller avslutar din körsäsong.

Trafikförsäkring

I Finland är trafikförsäkringen lagstadgad och därför skall alla motorfordon ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkring är sålunda den minsta möjliga omfattning du kan välja då du ska försäkra din motorcykel. Läs mer om Trafikförsäkringen

Trafikbonus för motorcyklar

  • Maxbonus 80 % på bara 7 år.
  • Bonusskyddet träder ikraft genast, då maxbonus har uppnåtts. Tack vare bonusskyddet sänks inte bonusen efter första skadan.
  • Samma bonus till flera motorcyklar, då försäkringarna tecknas samtidigt.

Kasko och frivillig bilförsäkring

Eftersom trafikförsäkringen inte ersätter skador på den egna motorcykeln, rekommenderar vi att du kompletterar trafikförsäkringen med en frivillig bilförsäkring.

Den frivilliga bilförsäkringen ersätter skador på motorcykeln, men även på utrustningen som din hjälm och körkläder då de är i användning. För motorcyklar erbjuder vi två försäkringsalternativ. Den billiga brand- och stöldförsäkringen kan tas för äldre motorcyklar, medan vi för nyare motorcyklar rekommenderar en mer omfattande Superkaskoförsäkring. På Superkaskoförsäkringen får du genast full startbonus på 70 %.

Försäkringen kan tas för högst 20 år gamla motorcyklar. 

Räkna och köp

Våra försäkringsalternativ för motorcykeln

Skydd:

Superkasko

Brand och stöld

Avbrottsförsäkring

merskydd

-

Kollision

ingår

-

Dikeskörning vid väjning för hjortdjur

ingår

-

Skadegörelse

ingår

-

Älgkrock

ingår ingår

Brand

ingår ingår

Stöld och inbrott

ingår ingår

Rättsskydd

ingår ingår

Bilräddning

ingår ingår

Beskrivning av skydden

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen betalar en dagsersättning för den förlorade användningstid då ditt fordon står på verkstad till följd av annan ersättningsbar skada.

Kollision

Kollisionsförsäkringen ersätter olyckor som direkt drabbat ditt fordon genom krock, körning av vägen eller genom annan plötslig yttre händelse.

Dikeskörning vid väjning för hjortdjur

Dikeskörningsförsäkringen ersätter skador till följd av körning av vägen vid väjning för älg, hjort eller ren utanför tätort.

Skadegörelse

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador på fordonet till följd av att någon uppsåtligt skadar det utan tydliga avsikter att till exempel bryta sig in.

Älgskada

Älgkskadeförsäkringen ersätter direkt sammanstötning med älg, hjort eller ren. Försäkringen ersätter dock inte skada på fordon på grund av väjning för älg, hjort eller ren.

Brand

Brandförsäkringen ersätter brandskador på fordonet som orsakats på grund av att eld kommit lös eller direkt blixtnedslag på fordonet.

Stöld och inbrott

Stöld- och inbrottsförsäkringen ersätter ifall fordonet blir stulet samt om någon bryter sig in i det eller skadar det under inbrottsförsöket.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juristhjälp i samband med tviste-, brotts- och ansökningsmål gällande det försäkrade fordonet.

Bilräddning

Bilräddningsförsäkringen ersätter bogsering av fordonet till närmaste verkstad vid avbruten resa till exempel på grund av en trafikolycka eller motorstopp. Folksams nödtjänst hjälper dig dygnet runt ifall du behöver bogsering. Skyddet gäller utan självrisk.