De flesta olycksfall sker under fritiden. Olycksfallsförsäkringen ger skydd dygnet runt, i hela världen och utan självrisk.

Vem som helst kan råka ut för ett olycksfall och då är det viktigt att du snabbt kan få den vård du behöver. Du kanske redan har en olycksfallsförsäkring via din arbetsgivare som gäller under din arbetstid, men är du försäkrad under din fritid? Med vår olycksfallsförsäkring är du försäkrad på din fritid medan barn och ungdomar under 20 år är försäkrade dygnet runt. För barn är försäkringen i kraft även under tävlingsidrott upp till 17 års ålder, man behöver alltså inte teckna en separat licensförsäkring.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen?

Olycksfall som försäkringen ersätter är kroppsskador som orsakats av en plötslig yttre händelse. Till exempel om du halkar och skadar dig, yxan slinter då du hugger ved eller du skär dig på något vasst, kan du få ersättning.

Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen och täcker vårdkostnader utan självrisk. Du slipper köa till den offentliga sjukvården och får snabbt och smidigt den vård du behöver utan att behöva tänka på prislappen. Dessutom ingår en invaliditets- och dödsfallsersättning. Utgående från våra alternativ kan du själv välja för dig lämpliga ersättningsbelopp som också ligger till grund för Olycksfallsförsäkringens pris. Olycksfallsförsäkringen är i kraft till 20 års ålder för barn och till 80 års ålder för vuxna. Om man fyllt 65 år ska man fylla i en hälsodeklaration då man ansöker om försäkring.

I olycksfallsförsäkringen ingår

  • Ersättning för vårdkostnader, bestående men och dödsfall
  • Läkararvoden och sjukhusavgifter till följd av olycksfall samt undersökningar och mediciner som ordinerats av läkare
  • Av läkare ordinerad fysikalisk behandling efter operation, gipsning eller benbrott, högst 15 behandlingar per olycksfall.

I olycksfallsförsäkringen ingår inte

  • Sjukdomar och belastningsskador
  • Kostnader för vistelse på rehabiliterings-, bad- eller kurort
  • Mycket riskfyllda idrottsgrenar som bergsbestigning över 3000 m, offpiståkning och motorsporter.

Idrottstillägg för dig som idrottar

Du kan enkelt utöka din olycksfallsförsäkring med ett idrottstillägg. Om du sysslar med tävlingsidrott eller mer riskfylld idrott såsom dykning, kan du behöva ta ett idrottstillägg för att försäkringen även ska gälla under idrotten.

Närmare uppgifter om vilka idrotter och grenar som du behöver idrottstillägg till, hittar du i våra försäkringsvillkor nedan. För barn och ungdomar upp till 17 år, gäller olycksfallsförsäkringen automatiskt under idrott även utan idrottstillägg.