Med en reseförsäkring kan du försäkra dig om att du och din familj får bästa möjliga vård ifall ni råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar utomlands.

Vad ersätter reseförsäkringen?

Vård utomlands kan vara dyr och det är besvärligt att ordna praktikaliteter i ett främmande land. Med Folksams reseförsäkring kan du få hjälp med båda. Förutom vårdkostnader vid plötsligt insjuknande eller vid ett olycksfall, ingår i resenärförsäkringen även ersättning för bestående men och dödsfall till följd av olycksfall. Reseförsäkringen ersätter dina kostnader helt utan självrisk. Dessutom kan du ta en resgodsförsäkring för bagaget som ersätter kostnader ifall bagaget blir försenat eller stulet.

Förutom det ekonomiska skyddet får du via reseförsäkringen tillgång till Folksams samarbetspartners tjänster. Du kan bland annat få hjälp med att hitta en pålitlig läkare, betalningsförbindelse för vård eller ordnande av hemtransport.

I reseförsäkringen ingår

  • Ersättning för vårdkostnader vid plötsligt insjuknande eller olycksfall
  • Ersättning om man tvingas avboka eller avbryta sin resa, eller då man försenar sig från till exempel sitt flyg
  • Ersättning för hemtransport om den av medicinska orsaker måste ordnas avvikande från de ursprungliga planerna
  • Akut vård under en vecka och 20 % av hemtransportkostnaderna ifall en tidigare uppkommen sjukdom plötsligt förvärras under resan

I reseförsäkringen ingår inte

  • Vård av sjukdom som inte är i balans då man åker på resa
  • Tandskada som uppkommit då man bitit i något hårt
  • Kostnader för efterspaning av den försäkrade

Fortlöpande reseförsäkring 

Reseförsäkringen kan tecknas som ett merskydd till Hemförsäkringen. Beroende på ditt och din familjs behov, kan du ta en reseförsäkring som är fortlöpande i kraft på resor upp till 45 dygn eller tre månader. Den fortlöpande reseförsäkringen har ingen övre åldersgräns, men måste tecknas innan man fyllt 70 år.

Om du åker på en längre resa, till exempel utomlands för att studera på utbyte, kan reseförsäkringen förlängas upp till ett år om man är under 70 år. Då förlängningen är längre än tre månader, eller om du fyllt 65 år, behöver du fylla i en hälsodeklaration.

Tidsbunden reseförsäkring

Du kan också ta en tidsbunden reseförsäkring för resor som varar högst 23 dygn. Den tidsbundna reseförsäkringen kan du köpa genom att kontakta vår kundservice eller på vårt kontor.