Sjukkostnadsförsäkringen ger dig trygghet ifall du insjuknar, och du slipper bekymra dig över kostnader i en situation då du har mycket annat att fundera på.

Sjukkostnadsförsäkringen för vuxna ersätter vårdkostnader både vid olycksfall och sjukdom. Genom att teckna en sjukkostnadsförsäkring kan du söka vård där du får den snabbast och ändamålsenligast, utan att behöva bekymra dig över kostnaderna. Försäkringen kan tecknas separat eller till ett förmånligare pris som merskydd till Hemförsäkringen.

Vid sjukdom ersätts vårdkostnader max 50 000 euro under försäkringens giltighetstid utan en skild begränsning per sjukdom. Från ersättningarna avdras en självrisk på 125 euro per kalenderår.

Olycksfallsförsäkringen har ingen självrisk och det ersättningsbelopp man valt gäller per skada. Försäkringen gäller under fritiden. Om du tävlingsidrottar eller håller på med en riskfylld gren behöver du ett tillägg till din försäkring för att den ska gälla även under dessa aktiviteter.

När kan man ta försäkringen?

Försäkringen kan tecknas då man fyllt 18 år, dock senast innan man fyllt 60 år.

Sjukkostnadsförsäkringen upphör då man fyllt 65 år, olycksfallsförsäkringen är i kraft till 80 års ålder då försäkringen tecknats som merskydd till Hemförsäkringen. Försäkringen beviljas på basen av din hälsodeklaration. Försäkringen kan beviljas även om du har en sjukdom vid ansökningstiden, den beviljas då med ett tilläggsvillkor som utesluter kostnader som beror på just den sjukdomen.

I sjukkostnadsförsäkringen ingår

  • Ersättning för vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall
  • Ersättning för bestående men och dödsfall vid olycksfall
  • Läkararvoden, undersökningar, ingrepp och mediciner ordinerade av läkare

I sjukkostnadsförsäkringen ingår inte

  • Kostnader för hälsogranskningar eller förebyggande vård
  • Kostnader för rehabilitering och psykoterapi
  • Kostnader för syngranskningar vid brytningsfel eller försämring av synförmågan

Merskydd till hemförsäkringen eller separat försäkring

Det förmånligaste alternativet är att ta sjukkostnadsförsäkringen som ett merskydd till hemförsäkringen. Läs mer om Hemförsäkringen

Du kan även ta sjukkostnadsförsäkringen som en separat försäkring. Nedan hittar du ansökan och hälsodeklarationen som du kan skicka till oss för att teckna försäkringen.

 Priser för den separata sjukkostnadsförsäkringen:

Ålder Premie
18-24 år 259 €
25-29 år 285 €
30-34 år 305 €
35-39 år 331 €
40-44 år 357 €
45-49 år 422 €
50-54 år 474 €
55-59 år 565 €
60-64 år 708 €