Om Folksam

Folksam Skadeförsäkring har en lång erfarenhet av försäkringar – redan från år 1925. Vi bryr oss om det som är viktigt för våra kunder och våra kunder uppskattar vår personliga, goda service och vårt breda utbud av produkter. 

Som privatkund får du alla skadeförsäkringar som du kan tänkas behöva från oss; hemförsäkring, bilförsäkring, personförsäkringar och båtförsäkring.

Förutom den obligatoriska olycksfallsförsäkringen erbjuder vi ett brett sortiment med försäkringar för egendom, fastigheter, personal och fordon för våra företagskunder. 

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia har köpt Folksam Skadeförsäkring Ab:s hela aktiestock och affären är godkänd. Folksam är Fennias dotterbolag fr.om 27.11.2018. Bolagens affärsverksamhet och kundservice fortsätter som hittills. Ägarbytet kräver inga åtgärder av kunderna, och de kommer att informeras om hur processen framskrider. 

Vision och värderingar

Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vår uppgift är att skapa trygghet för våra kunder i livets alla skeden. Hos oss kan kunden försäkra sig själv, sina nära och sina ägodelar. På så sätt skapar vi samtidigt trygghet i samhället.

Folksams värderingar är att vi ska vara personliga, engagerade och ansvarstagande. Värderingarna vägleder oss i vårt arbete för att nå de uppsatta målen. Vi är:

  • Personliga - Vi sätter kunden i centrum. Vi är empatiska och positiva. Vi för en dialog både med kunden och med varandra.
  • Engagerade - Vi är aktiva och tar initiativ. Vi är lösningsinriktade och vi ser möjligheter.
  • Ansvarstagande - Vi håller löften. Vi är kunniga. Vi jobbar proaktivt och långsiktigt. 

Historik

2018

27.11.2018 blev bolaget Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias dotterbolag 

2013

1.3.2013 bytte bolaget namn till Folksam Skadeförsäkring Ab

2012

1.3.2012 blev bolaget en del av den svenska Folksam Sak-koncernen, med Aktia Abp och Veritas Pensionsförsäkring som minoritetsägare.

2009

Bolaget fusionerades med Aktia Banken och bytte namn till Aktia Skadeförsäkring Ab

2001

Bolaget blev en del av Veritas gruppen och bytte namn till Veritas Skadeförsäkring

1978

Nylands Försäkring fusionerades med Svensk Finland

1925

Ömsesidiga Försäkringsföreningen Svensk-Finland grundades

Ledning

I Folksam Skadeförsäkrings styrelse ingår:

Mika Aho – styrelseordförande

Kimmo Kilpinen

Petteri Miinalainen

Simo Sarvamaa

Vesa-Matti Kultanen

 

I Folksam Skadeförsäkrings ledningsgrupp ingår:

Patrik Serén –  vd

Christina Branders – Försäkringsverksamheten

Betty Krigsman – Ekonomi

Sami Lommi – Juridik

Markus Ginman – tf. chef för distribution och marknadsföring

Marcus Karell – tf. IT

Maria Blomstedt – personalens representant

 

Nyckeltal 2017

Ägarstruktur

Folksam 75 % Aktia Bank Abp 10 % och Veritas Pensionsförsäkring 15 %

Antal anställda

207 anställda på 10 orter i Finland

Antal kunder

Vi har cirka 95 000 kunder som geografiskt befinner sig främst inom kustområdet samt vissa tillväxtområden.

Premieinkomst

76,6 miljoner euro (IFRS)

C/R

98,7 %

Miljö- och samhällsansvar

Vårt ansvar utgår från vår vision om att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och främjar därför en hållbar utveckling, främst inom ramen för miljö, skadeförebyggande och idrott.

Miljö och klimat

Miljö- och klimatfrågan är central för Folksam. Det blir allt dyrare att försäkra sig i framtiden om vi inte hjälps åt att bromsa klimatförändringarna. Vi har stort fokus på att erbjuda våra kunder allt bättre digitala tjänster och på så sätt minska på vår pappersförbrukning och onödiga transporter. I vår egen verksamhet vill vi leva som vi lär genom att vara miljömedvetna i vårt sätt att arbeta, resa och i våra kontor.

Skadeförebyggande

Vi kan göra mycket för att förebygga skador och hjälpa våra kunder att välja rätt, tänka efter före och förhindra att olyckan inträffar. På så sätt bidrar de samtidigt till lägre skadekostnader. Vi jobbar för att öka trafiksäkerheten och genomför en del olika tester och ger skadeförebyggande råd.

Samhällsansvar

Samhällets utmaningar är Folksams. För att främja både vår egen verksamhet och en positiv samhällsutveckling engagerar vi oss i olika frågor, samarbeten, partnerskap och sponsorering, inte minst inom idrott. Läs mer om vår sponsorering

Ansvarsfullt ägande

Vårt svenska moderbolag har fastställt tydliga krav på vad Folksam och dess dotterbolag investerar i. Hela vårt förvaltade kapital omfattas av kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Läs mer om Folksams placeringskriterier på folksam.se 

Folksams försäkringsläkare

Försäkringsbolag använder sig av försäkringsläkare för att säkerställa att alla kunder får en rättvis och jämlik bedömning i personskadeärenden. Folksams tre försäkringsläkare har en bred kompetens inom läkarvården.

Folksams försäkringsläkare är:

  • Heikki Mäenpää, bolagets överläkare
  • Sari Anthoni
  • Tero Järvinen