Samarbeten och Partnerskap

Tillsammans med våra partners utvecklar vi en samarbetsform som bäst passar båda parters verksamhet.

Samarbete med Folksam Skadeförsäkring innebär för våra partners en möjlighet att komplettera sitt serviceutbud med försäkringslösningar som lämpar sig för partnerns kunder eller medlemmar. Samtidigt har Folksam som målsättning att göra sina tjänster lätt tillgängliga för kunder runt om i landet.

Våra sponsoreringssamarbeten utgår från Folksams strategi, mål och prioriteringar. 

Aktia

Samarbetet med Aktia Bank bygger på att Aktia erbjuder sina kunder skadeförsäkringar med Aktia varumärket, medan Folksam är det bakomliggande bolaget som beviljar försäkringarna. 

Handelsbanken

I samarbete med Handelsbanken betjänar Folksam Handelsbankens kunder i alla skadeförsäkringsärenden. Om du är kund hos Handelsbanken, får du mera information av din servicerådgivare på Handelsbanken.

Ålandsbanken

Samarbetet med Ålandsbanken går ut på att Ålandsbanken erbjuder sina kunder Folksams skadeförsäkringar. Samarbetet omfattar bankens kontor på finländska fastlandet. 

Veritas

Veritas Pensionsförsäkring är vår samarbetspartner när det gäller de lagstadgade pensionsförsäkringarna.

Veritas Pensionsförsäkring är ett av de äldsta fortfarande verksamma försäkringsbolagen i Finland och har i dag specialiserat sig på lagstadgade arbetspensionsförsäkringar för anställda och företagare.

Bilombud

Vi har ett landsomfattande ombudsnätverk bestående av både bilfirmor och besiktningskontor där man kan teckna Folksams trafik- och bilförsäkringar.

Finlands Olympiska kommitté och Finlands Paralympiska kommitté

Både Finlands Olympiska kommitté och Paralympiska kommitté har valt Folksam Skadeförsäkring till sin officiella försäkringspartner. Samarbetet innebär bland annat att kommittéerna försäkrat olympiska idrottarna hos Folksam.