Egendomsförsäkringen ersätter sakskador på den försäkrade egendomen som skett på grund av bräckage eller annan oförutsedd händelse.

Anvisningar

För skaderegleringen kan vi behöva följande bilagor till skadeanmälan. Genom att genast bifoga dokumenten försnabbas behandlingen av ditt ärende.

  • Uppskattning av reparationskostnaderna eller betald reparationsräkning, alternativt inköpskvitton eller garantibevis
  • Eventuella bilder du tagit på skadan till exempel precis vid eller efter skadetillfället.

Ge en så noggrann beskrivning av den skadade egendomen som möjligt, såsom märke, modell och ålder på egendomen. Observera att vi i ersättningen beaktar den skadade egendomens ålder genom ett åldersavdrag som fastställs enligt föremålets bruksår och försäkringsvillkoren.

Släng inte bort den skadade egendomen innan du fått ett ersättningsbeslut.

Anvisningar gällande mobiltelefoner och surfplattor

Om din mobiltelefon eller surfplatta gått sönder kan den oftast repareras eller bytas ut till en fabriksreparerad apparat. Kontakta vår Skadeservice, tfn 010 550 2030, om din skada gäller en mobiltelefon eller surfplatta som gått sönder så ger vi mer information om hur du skall gå till väga.

Gör skadeanmälan

Som försäkringstagare anmäler du lättast skadan via Folksams Kundportal:

Logga in

Om du inte är försäkringstagare kan du elektroniskt anmäla skadan här.

Gör skadeanmälan per telefon

Små bräckageskador kan du även anmäla per telefon 010 550 2030 må-fre kl. 8.30-16.30