Vanliga frågor

Här hittar du svar på frågor som ofta ställs till oss. Får du inte svar på just din fråga, kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Vanliga frågor

Jag kommer att flytta/har flyttat, vad ska jag göra?

Adressuppgifterna uppdateras automatiskt från befolkningsregistret. För att försäkringsinnehållet skall uppdateras, ber vi dig vara i kontakt med oss via Kundportalen eller per telefon.

Jag har köpt ett fordon, hur ska jag försäkra det?

Du kan enkelt räkna pris och köpa trafikförsäkring och frivillig bilförsäkring via vår webbutik. På samma gång kan du även sköta om registreringen.

 

Hur är reseförsäkringen ikraft?

Försäkringen är ikraft överallt i världen, också i Finland, då resan sträcker sig över 50 kilometer hemifrån. Reseförsäkringens giltighetstid är 45 dygn eller 3 månader då du tecknat den som ett merskydd till hemförsäkringen.

 

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras som en plötslig, ofrivillig, yttre händelse.

 

Kan jag själv välja vilken läkarstation jag vill besöka?

Du kan själv välja läkarstationen du vill besöka. Vi ersätter besöket mot kvitton då vi behandlar din skadeanmälan.

Betalar jag även för båtförsäkringen under vintern?

Kaskoförsäkringens premie fördelas i relation till skaderisken. Därför är premien billigare under vintern och högre under sommaren.

 

Hur får jag ny löneanmälan?

Löneanmälan kan fyllas i elektroniskt via Kundportalen. Du hittar även löneanmälan som pdf här

 

Hur loggar jag in i Kundportalen?

Kundportalen hittar du här. Som privatkund, kan du enkelt ta i bruk och logga in med finska nätbankskoder eller mobil ID. Som företagskund kan du begära inloggningsuppgifter av oss som vi skickar till dig per e-post.

 

Hur ska jag göra om jag vill ta mitt fordon tillfälligt ur bruk/i bruk?

Via vår Kundportal kan du enkelt anmäla ifall du vill ta fordonet ur bruk och göra en avställning, eller i bruk och avsluta en avställning. Uppgiften förmedlas även till Trafi. 

Hur beställer jag ett Green Card?

Green Card är ett bevis på en ikraftvarande trafikförsäkring och rekommenderas att du har med dig när du åker med fordonet utomlands. Ett förifyllt Green Card kan du enkelt beställa via Kundportalen eller via våra webbsidor. Vi postar Green Cardet till dig inom en vecka.

Vem är inkluderade i reseförsäkringen?

Alla i försäkringsbrevet nämnda personer är försäkrade (familjens barn bör vara nämnda i försäkringsbrevet).

Hur kan jag beställa resekort/visumintyg gällande min reseförsäkring?

Du kan beställa försäkringsintyg via Kundportalen eller vår kundservice. Resekortet skickas inom två veckor och visumintyget inom en vecka.

Vad är olycksfallsförsäkringens självrisk?

Olycksfallsförsäkringen har ingen självrisk.

När behövs ett idrottstillägg till olycksfallsförsäkringen?

Om du utövar tävlingsidrott eller riskfylld idrott, kan du behöva ett idrottstillägg. I våra försäkringsvillkor kan du läsa vilka grenar det gäller. Vår kundservice hjälper dig att välja rätt skydd. För barn och ungdomar under 18 år gäller olycksfallsförsäkringen vid dylik idrott även utan idrottstillägg.

Vad är sjukkostnadsförsäkringens självrisk?

Vid sjukdom avdras en självrisk från ersättningen för vårdkostnaderna en gång per kalenderår. Självriskens belopp finns antecknad i försäkringsbrevet.

Var är båtförsäkringen ikraft?

Försäkringen är ikraft på finländska, svenska, norska och danska vatten, på östersjön, Finska viken, Saima kanal, Skagerak och Kattegatt.

Är båtförsäkringen ikraft vid tävlingar?

Försäkringen är inte ikraft vid deltagande av hastighetstävling för motorbåtar eller träning för sådan.

När skall löneanmälan skickas till försäkringsbolaget?

Föregående års slutliga löneuppgifter skall anmälas till oss senast inom januari månad.

Hur kan jag säga upp arbetsolycksfallsförsäkringen?

Ifall företaget inte längre har verksamhet eller anställda, kan försäkringen sägas upp genom att skicka in en löneanmälan.

Varför syns inte mina försäkringar i Kundportalen?

Du ser dina försäkringar i Kundportalen om du är kund i Folksam och antecknad som försäkringstagare.

Hur kan jag säga upp en försäkring?

Försäkringstagaren skall säga upp försäkringen skriftligen. Enklast gör du detta via Kundportalen. Ifall det finns flera försäkringstagare (t.ex. dödsbo), skall alla försäkringstagare underteckna uppsägningen

Hur kan jag göra ändringar i försäkringsskyddet?

Ändringar meddelar du enkelt via Kundportalen eller genom att ringa vår Kundservice. Ifall försäkringsskyddet försämras, bör detta göras skriftligen.

Hur tar jag i bruk e-faktura?

I din egen nätbank kan du göra e-fakturaavtal med Folksam. Du behöver ditt kundnummer som du hittar på fakturan eller i Kundportalen.

Hur kan jag meddela mitt kontonummer för en återbetalning?

Ditt kontonummer kan du enkelt meddela till oss via Kundportalen eller per telefon.

Hur kan jag flytta på förfallodagen?

Ifall du inte kan betala fakturan på förfallodagen, skickar vi dig en påminnelsefaktura inom två veckor, med vilken du kan betala premien.

Hur kan jag ge respons?

Din respons är viktig för oss, på så sätt hjälper du oss att utveckla våra tjänster och produkter. Du kan ge respons via vår feedback-blankett

Hur anmäler jag en skada?

Du kan anmäla en skada elektroniskt via vår Kundportal eller ringa vår Skadeservice vardagar kl. 8.30-16.30. På sidan Anmäl skada hittar du även anvisningar hur du ska gå tillväga vid ett skadefall.

Hur skickar jag bilagor gällande ett mitt skadeärende?

Bilagor kan skickas via vår Kundportal, per epost till adressen skador(a)folksam.fi eller per post till adressen: Folksam Skadeförsäkring Ab, kod 5018638, 00003 Svarsförsändelse.

Hur framskrider handläggningen av mitt skadeärende?

Då vi fått all info och alla dokument, kan det slutliga ersättningsbeslutet göras. Genom att följa våra anvisningar försnabbar du skadehandläggningen för ditt ärende.

Hur gör jag då jag är en lidande part i en trafikskada?

Vänta på ett ersättningsbeslut och följ instruktionerna i brevet. Ifall det gått en tid från skadedatumet kan du kontakta vår Skadeservice för närmare instruktioner.

Vad betyder självrisk?

Självrisk är den summan som du själv står för i en skada. Självrisken hittar du i försäkringsbrevet.

Vad gör jag med den förstörda egendomen i ett skadefall?

Gör dig inte av med skadad egendom innan du har fått ett ersättningsbeslut.

Hur skall jag göra om jag är missnöjd med ett ersättningsbeslut?

Kontakta alltid först den personen som handlagt ditt ärende på Folksam Skadeförsäkring. Namnet på handläggaren hittar du på beslutet.

Hur påverkar betalningsstörningar beviljande av försäkring?

Varje försäkringsbolag har ansvarsurvalsprinciper som definierar vilka risker och med hurudana villkor de beviljar försäkring. Bolagen har inte en plikt att bevilja en frivillig försäkring. I Folksams ansvarsurvalsprinciper definieras vilka risker och med hurudana villkor vi beviljar en frivillig försäkring.

Enligt försäkringsbranschens allmänna principer gällande ansvarsurval skall alla konsumenter behandlas lika och rättvist. Ingen diskriminering får förekomma.

Kontroll av kredituppgifter

Kreditupplysningslagen tillåter försäkringsbolagen att kontrollera kredituppgifter vid övervägande om en försäkring beviljas. Betalningsstörningarna kan medföra att en försäkring inte beviljas eller att förskottsbetalningsprincipen tillämpas. I kundurval använder vi Bisnodes kreditupplysningsregister.

Varför beviljas inte en försäkring?

En betalningsstörning kan vara en godtagbar grund att avböja en försäkringsansökan om man kan objektivt bedöma att kunden även i framtiden kommer att försumma betalningen av premier. Så kan vara fallet då kunden har flera olika öppna betalningar som har uppkommit under en längre tid. Speciellt tidigare obetalda premier orsakar att försäkringsansökan avböjs.

Om försäkring inte beviljas

Enligt försäkringsavtalslagens 6a §, skall konsumenten informeras om grunderna till att försäkringen inte beviljas. Grunderna för avslag måste vara lagenliga och enligt god försäkringssed. Vid negativa beslut bifogar vi direktiv hur ändring kan sökas.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk och måste beviljas till den sökande oberoende av betalningsstörningar. Försäkringsbolaget har dock rätt att kräva in ett års premier i förhand.

Var hittar jag direkta kontaktuppgifter till Folksams ombuds nya kontor?

Kontaktuppgifterna hittar du nedan

Adress Kontaktperson Tfn
Jakobstad Teemu Lillrank 040 353 3071
Köpmansgatan 16 Mikael Vainionpää 040 910 1914
68600 Jakobstad Krister Hjulfors 044 231 6511
  Lilian Ojalammi 040 547 2569
  Jesper Wikström 050 5410 640
     
Vasa Heinz-Jürgen Wawerek 044 981 3245
Handelsplatsen 27 Nicklas Sjöblom 050 368 7772
65100 Vasa    
     
Träskända Jukka Määttä 040 564 8381
Järnefeltinkatu 9, 1 E 1  Harri Nissinen 040 046 8639
04430 Järvenpää Petri Lämsä 040 569 7731
  Panu Pohjola   0400 778 972
  Iiro Pohjola   044 590 0622
  Pekka Niemi-Korpi  050 531 5875
  Jens Otto-Sprunck  050 596 8068
     
St Michel Tomi Syrjäläinen 0440 171830
Porrassalmenkatu 25 B  Jan-Mika Korhonen 040 672 8620
50100 St Michel Sami Pietikäinen 050 537 8569
  Kaj Pentikäinen 050 514 2793
  Tuomas Damski  044 524 1589
     
Joensuu från 1.9.2018     
Kauppakatu 28 Sami Takkunen 045 135 6287
80100 Joensuu Marko Sikiö 0500 509 192
     
Tammerfors Esa Pellinen 044 2100 194
Technopolis, Kalevantie 2 Jussi Jokiranta 040 829 2333
33100 Tammerfors Iisa Heikkilä 040 7233 017
     
Ylivieska Asko Alanko  044 2008128 
Asemakatu 4    
84100 Ylivieska    
     
Haapajärvi Sauli Annala  0400 895 557
Kauppakatu 7    
85800 Haapajärvi    
     
Björneborg Juho Juhola 040 770 3123
Mikonkatu 3    
28100 Björneborg