Sponsorering

Folksam överväger noggrant alla sponsoreringsavtal och stöder i första hand områden som har en naturlig koppling till försäkringsverksamhet. 

Den viktigaste målgruppen för oss är barn och ungdomar. Vi sponsrar noggrant utvalda tävlingar, verksamheter och organisationer.  Vi sponsrar inte enskilda idrottare. Det vi väljer att sponsra ska inte vara miljöovänligt eller oetiskt.

Sponsoreringen skall även vara i linje med våra grundläggande värderingar och samarbetet skall bidra till att bygga vårt varumärke i Finland.

Vi förutsätter att samarbetsorganisationen har ett kundförhållande i försäkringbolaget och att den är verksam inom vårt verksamhetsområde.

Vår marknadsföringsenhet beslutar om och undertecknar sponsoreringsavtal. Alla förfrågningar/ansökningar skall lämnas in skriftligen. Svar till alla ansökningar ges personligen.

I ansökan ska följande uppgifter finnas med:

 • Sökandens/organisationens namn
 • Kontaktpersonens kontaktuppgifter
 • Kort beskrivning av nuvarande kundrelation till Folksam Skadeförsäkring
 • Kort beskrivning av verksamheten och verksamhetsområdet
 • Ansökt belopp
 • Period för önskad sponsorering
 • Kort beskrivning av den synlighet ni erbjuder Folksam i samband med sponsoreringen
 • Kort beskrivning av hurdant mervärde, aktiviteter/kundmöten ni kan erbjuda Folksam i samband med sponsoreringen
 • Kort beskrivning av användningsändamålet för sponsorering
 • Motivering till varför ni önskar få understöd från Folksam
 • Ansökan skall skickas till sofia.paltschik(a)folksam.fi.