Test av utomhusfärger

Bara 4 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar slutresultatet av sitt test av utomhusfärger. Fler än hälften har så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam helt avråder från köp. Det är det sämsta resultatet någonsin sedan Folksam började testa utomhusfärger.

Folksam presenterar slutresultatet av det färgtest som pågått under två år. Det är det enda oberoende testet av hur utomhusfärger klarar sig i olika svenska klimat. 45 utomhusfärger har testats på fyra olika platser i landet och färgerna har bedömts vad gäller både funktion och miljö/hälsoaspekt. Utifrån testresultatet har färgerna fått betygen Bra val, Tveksamt val eller Rekommenderas ej.

Nio av färgerna klarar kraven på funktion, men av dem är det bara fyra som även klarar miljögranskningen. Det innebär att det är fyra av de 45 utomhusfärgerna som får helt godkänt och betyget Bra val.

Färger som klassas som Bra val i Folksams färgtest 2015:

Färg (toppfärg) Färgtyp
Beckers Akrylfärg Max Täckfärg, akrylat
Beckers Perfekt Akrylfärg Täckfärg, akrylat
Falu Vapen Fasadfärg Slamfärg
Alcro Bestå Täckfärg Täckfärg

Fler än hälften av utomhusfärgerna har efter två år så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam helt avråder från köp. Tre av färgerna fick underkänt redan vid halvtidsavläsningen 2014 då de efter bara ett år passerat gränsen för acceptabel mögelpåväxt. Anledningen till det sämre resultatet kan vara ett mer gynnsamt klimat för mikroorganismer och att det ingår fler lågprisfärger än i tidigare test.

Fakta om Folksams test av utomhusfärger

Folksams test av utomhusfärger har genomförts för femte gången under ledning av tekn. dr Stefan Hjort. Testet år 2013-2015 omfattar 45 utomhusfärger och varje färgsystem testas på 24 paneler, fördelade på fyra teststationer från Alnarp i söder till Vindeln i norr, samt en referenspanel per färg som förvaras inomhus. För mer information se forskningsrapporten.