Ulkomaalitesti

Vain neljä maalia 46 testatusta luokiteltiin ”Hyväksi valinnaksi” vuoden 2018 tutkimuksessamme, sillä vain ne täyttivät kaikki ominaisuus-, ympäristö- ja terveysvaatimukset. Muut maalit eivät täyttäneet ympäristö- ja terveysvaatimuksia.

Ominaisuuksiensa puolesta 30 maalia olisi läpäissyt testin, mikä on merkittävä parannus edellisiin testeihin verrattuna.

– Vertasimme ensi kertaa myös hintoja ja havaitsimme, että niissä on merkittäviä eroja, jotka eivät kerro mitään maalien laadusta, Folksamin kestävyysjohtaja Karin Stenmar kertoo.

Kallein ei aina ole paras

Neljästä testivoittajasta kaksi kuuluu maalitestin edullisimpaan hintaryhmään. Kolmesta kalleimmasta maalista yksikään ei läpäissyt testiä.

 

Folksamin vuoden 2018 maalitestissä Hyväksi valinnaksi luokitellut maalit

 • Teknos Nordica Eko
 • Rusta Premium Ulkomaali
 • Biltema Puujulkisivumaali V
 • Falu Vapen

Testin kulku

Testissä käytettiin kuusesta tehtyjä puupaneeleita, jotka maalattiin maalinvalmistajien ohjeiden mukaisesti. Paneelit asennettiin 45 asteen kulmaan etelään päin ja pystysuoraan pohjoiseen päin.

45 asteen kulmaan asennetuissa puupaneeleissa maali vanhenee 2–3 kertaa normaalia nopeammin. Näin ollen kaksi vuotta kestänyt testi vastaa vähintään kuuden vuoden todellista altistusta tuulelle ja muille sääoloille. Puupaneelit altistuivat säälle ja tuulelle samalla tavoin kuin oikean talon seinät eri ajanjaksoina.

 Maaleja arvioitiin muun muassa home- ja leväkasvuston, halkeilun ja hilseilyn perusteella.

Maalien testauspaikat

Maaleja testattiin Ruotsissa neljällä eri paikkakunnalla: Vindelnissä Västerbottenissa, Uppsalassa Uplannissa, Boråsissa Länsi-Götanmaalla ja Alnarpissa Skånessa. Eri puolilla maata sijaitsevien testauspaikkojen avulla pyrittiin selvittämään, kuinka yleisimmät maalit toimivat Ruotsin ilmastossa.

Neutraalit ja hyväksytyt menetelmät

Testin tarkoituksena oli selvittää vakiintuneiden ja puolueettomien menetelmien avulla maalattujen puupaneeleiden olennaisimpia mitattavia muuttujia. Testi suoritettiin tieteellisesti hyväksytyillä menetelmillä tekniikan tohtori Stefan Hjortin johdolla yhteistyössä muun muassa tutkimuslaitos Swerea IVF:n kanssa.

Miksi testaamme ulkomaaleja?

Kaikki talonomistajat haluavat, että talon julkisivu pysyy siistin näköisenä vanhetessaan. Tämä edellyttää oikean maalin valintaa. Monet testaamistamme maaleista alkoivat homehtua voimakkaasti jo vuoden kuluttua maalauksesta, vaikka laadukkaan maalin oletetaan kestävän 10–15 vuotta ennen huoltomaalausta.

– Harva asia kiinnostaa omakotitalon tai loma-asunnon omistavia asiakkaitamme yhtä paljon kuin ulkomaalit, Folksamin kestävyysjohtaja Karin Stenmar sanoo ja jatkaa:

– Maalitestimme auttaa heitä tekemään kestäviä valintoja sekä ympäristön että laadun kannalta. Haluamme myös kannustaa maalinvalmistajia parantamaan maaliensa laatua, mikä onkin tämänvuotisen testin perusteella tarpeen. Jos haluaa ostaa vaatimukset täyttävän maalin, jonka olemme nimenneet tämän vuoden testissämme Hyväksi valinnaksi, kannattaa valita jokin näistä: Teknos Nordica Eko, Rusta Premium Ulkomaali, Biltema Puujulkisivumaali V tai Falu Vapen.

Ominaisuus- ja ympäristövaatimukset

Pyrimme siihen, että kaikilla maalausjärjestelmillä olisi yhtä hyvät edellytykset menestyä testissämme – esimerkiksi puualusta ja olosuhteet olivat samat.

 Käytimme testissä laadukkaita puupaneeleita, jotka maalattiin maalinvalmistajien suositusten mukaisesti valvotuissa olosuhteissa.

Testasimme seuraavia ominaisuuksia:

 • Homekasvusto
 • Leväkasvusto
 • Halkeilu
 • Hilseily
 • Maantieteellisestä sijainnista johtuvat erot
 • Testipaneelin altistustavasta johtuvat erot (45 asteen kulmassa etelään päin / 90 asteen kulmassa pohjoiseen päin)

Terveys- ja ympäristövaatimusten arviointi

Pohjusteet, pohjamaalit ja pintamaalit ovat kemiallisia tuotteita. Kaikki kemialliset tuotteet on lain mukaan luokiteltava ja merkittävä siten, että tuotteen käyttäjä voi suojella terveyttään ja ympäristöä.

 Luokittelua ja merkitsemistä koskeva lainsäädäntö on tiukentunut edellisen, vuonna 2015 julkaistun maalitestin jälkeen. Tämän seurauksena käyttöturvallisuustiedotteisiin on lisätty tuotteiden sisältöä koskevia tietoja ja tuotteiden merkitsemisessä on tapahtunut muutoksia.

 Keräsimme testaamiemme maalausjärjestelmien koostumusta koskevia tietoja ja tutkimme, täyttävätkö ne Folksamin terveys- ja ympäristövaatimukset.

 Jotta maalausjärjestelmä läpäisisi testin, sen kaikkien aineosien on täytettävä vaatimukset eikä se esimerkiksi saa sisältää syöpää, perimävaurioita tai hedelmällisyyden heikentymistä aiheuttavia aineita.

Viisi vinkkiä maalaukseen

 • Käytä laadukasta, tarkastettua ja puhdasta kuusipaneelia, jossa ei ole sienten aiheuttamia vaurioita.
 • Tee pohjakäsittely ennen paneelin kiinnitystä ja altistamista auringonvalolle.
 • Maalaa mieluiten myös ensimmäinen pintamaalikerros ennen paneelin kiinnitystä.
 • Käsittele paneeleiden päätypinnat huolellisesti pohjustustuotteilla.
 • Käytä maalausjärjestelmää, joka on saanut hyvän arvion Folksamin maalitestissä.