Kuinka turvallinen autosi on

Vuoden 2017 testin parhaan kokonaisarvosanan saa Volvo XC90 02-15, joka on 61 prosenttia keskivertoautoa turvallisempi.

Folksam on 35 vuoden ajan tutkinut eri automallien kolariturvallisuutta ja esitellyt tutkimustulokset. Teemme sen, jotta asiakkaamme voisivat tehdä hyvän ja turvallisen valinnan autoa ostaessaan, joko uutta tai käytettyä. 

Jos teet "Hyvän valinnan" alla olevan listamme avulla, lisäät osaltasi liikenneturvallisuutta, autat vähentämään liikennevahinkoja ja alentamaan vahinkokustannuksia ja siten myös liikennevakuutusmaksuja. Asiakkaidemme etu on meidänkin etumme.

Mitä "Hyvä valinta" merkitsee

Jotta auto saisi arvion "Hyvä valinta", sillä on oltava korkein arvosana onnettomuuksiin perustuvassa tutkimuksessamme tai NCAP:n törmäystesteissä sekä korkeimman arvosanan saanut piiskaheilahdussuoja, ajonvakautusjärjestelmä ja automaattijarru vakiona tai lisävarusteena.

Volvo XC90 02-15 – Volvon voittaja-auto

Volvon kolariturvallisuus taas paras – 61 prosenttiyksikköä keskiarvoa parempi

Tämänvuotisen raportin parhaan kokonaisarvosanan saa Volvo XC90 02-15, joka on 61 prosenttia keskivertoautoa turvallisempi. Toisella sijalla, kokonaista 11 prosenttiyksikköä alempana, ovat Audi A4 07-16, Volvo V70/S80 07-, Volvo V60/S60-10, VW Passat 08-14 sekä Mercedes E-luokka 09-16, jotka kaikki ovat noin 50 prosenttia keskivertoautoa turvallisempia.

Onnittelumme, jos sinulla on jokin listan turvallisimmista autoista! Onnittelut myös, jos sinulla on jokin niistä muista 114 autoista, joiden kolariturvallisuus on tarpeeksi hyvä saadakseen raportissamme arvion Hyvä valinta. Tutkimuksemme osoittavat, että automallilla on ratkaiseva merkitys sen suhteen, millaiset seuraukset onnettomuudella on. 

Olet mukana parantamassa liikenneturvallisuutta, autat vähentämään liikennevahinkoja ja alentamaan vahinkokustannuksia ja siten myös liikennevakuutusmaksuja. Voit olla ylpeä siitä!

Kolariturvallisuus paranee jatkuvasti

Tämänvuotisessa raportissa parhaiden automallien joukkoon on entistäkin vaikeampi päästä. Jotta auto saisi arvion Hyvä valinta, siinä on esimerkiksi oltava automaattijarru. Siksi tämän vuoden tuloksia on vaikea verrata aikaisempiin, vaikka voidaankin todeta, että autojen kolariturvallisuus koko ajan paranee.

-Keskivertoauton turvallisuus on parantunut 3-4 prosenttiyksikköä, sanoo Anders Kullgren, Folksamin liikennetutkimuksen päällikkö.

Jos vertaamme vuosina 1980–1985 markkinoille tulleita autoja vuosien 2010–2015 malleihin, vammauttavan vahingon riski on puolittunut ja kuolemanriski vähentynyt yli 80 prosenttiyksikköä.

Miten tutkimus tehtiin

Tiedot, joihin turvallisuusarviomme perustuvat, tulevat useista eri lähteistä. Tutkimuksessa käytetään monia parametreja, jotta tuloksista tulisi niin luotettavat kuin mahdollista. Tarkastelemme kunkin automallin turvajärjestelmiä, törmäystestituloksia ja matkustajien selviytymistä tapahtuneista onnettomuuksista. 

Alla kerromme lisää siitä, miten olemme menetelleet.

Kolariturvallisuuden arviointi

1. Todelliset onnettomuudet - Folksam 

"Kuinka turvallinen autosi on"-tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa analysoimme kaikki Ruotsissa tapahtuneet, poliisille ilmoitetut kahden auton törmäykset, jotka löytyvät kansallisesta liikenneonnettomuustietokannasta STRADA:sta. Siten saamme selville, kuinka suuri osa loukkaantuu tietyssä automallissa verrattuna toisena osapuolena olleisiin autoissa matkustaneisiin. Jo melko harvojen kolarien jälkeen vastapuolena olleet autot vastaavat keskivertoautoa painoltaan ja kooltaan. 

Toisessa vaiheessa selvitetään, millaisia vammoja autossa matkustavat ihmiset saavat. Myös tässä faktat haetaan kansallisesta liikenneonnettomuustietokannasta STRADA:sta, jossa henkilövahinkotietoja sisältävät sairaanhoitoraportit analysoidaan kunkin automallin osalta.

Olemme jo kauan keränneet tietoa siitä, kuinka suuri erilaisten henkilövahinkojen aiheuttama pysyvän haitan riski on. Esimerkiksi kallovamman jälkeen pysyvän haitan riski on huomattavasti suurempi kuin kylkiluun murtuman jälkeen. Siksi automalli saa huonomman arvion, jos kallovammojen määrä on suuri suhteessa kylkiluun murtumien määrään.

Kolmannessa vaiheessa loukkaantumisriski (vaihe 1) ja pysyvän haitan riski (vaihe 2) yhdistetään, jotta kullekin automallille voidaan laskea suhteellinen kuolemaan tai pysyvään haittaan johtavan vamman riski verrattuna keskivertoautoon.

2. Ajotapa

Autoilijoilla on erilaiset ajotavat. Lisäksi toinen tutkimuksemme osoittaa, että tietyn ajotavan omaavilla ihmisillä on taipumus ajaa tietyn tyyppisillä autoilla. 

Folksamin "Kuinka turvallinen autosi on"-tutkimuksessa tarkastelemme suhteellista loukkaantumisriskiä kahden auton törmäyksessä. Ajotapojen vaikutus onnettomuuden seurauksiin eliminoituu siksi, että kahden auton törmäyksessä yhteenlaskettu liike-energia jakautuu niiden välillä, vaikka ne kulkisivat eri vauhtia. 

Ennen kaikkea autojen kolariturvallisuus ratkaisee, miten vakavasti matkustajat loukkaantuvat. Auton painokin toki vaikuttaa.

3. "Hyvä valinta" - suosittelemme 

Turvallisella autolla tulee olla kaikilta osin hyvät tulokset, mutta on jonkin verran eroja siinä, miten raportissa esitettyjä tuloksia tulee painottaa. Jotta auto saisi arvion "Hyvä valinta", sillä on oltava korkein arvosana onnettomuuksiin perustuvassa tutkimuksessamme tai NCAP:n törmäystesteissä sekä korkeimman arvosanan saanut piiskaheilahdussuoja, ajonvakautusjärjestelmä vakiona ja automaattijarru vakiona tai lisävarusteena. 
 

Valitse oikea auto

Kolariturvallisella autolla on oltava hyvät tulokset sekä todellisten onnettomuuksien että törmäystestien perusteella. Joissain tapauksessa nämä tulokset voivat kuitenkin olla ristiriidassa keskenään. Silloin suosittelemme, että ensisijaisesti valitset auton, joka on saanut hyvät tulokset todellisten onnettomuuksien perusteella ja vasta toissijaisesti törmäystestitulosten perusteella. Paras valinta on auto, jolla on hyvät tulokset kaikissa kategorioissa. 

Listassa näet "Hyvä valinta"-merkin turvallisimpien autojen kohdalla. Se annetaan autoille, jotka täyttävät kaikki turvallisuusvaatimuksemme.

1. Euro NCAP

Voidaksemme vertailla uudehkoja autoja olemme täydentäneet tutkimusta Euro NCAP:n tuloksilla. NCAP on eurooppalaisten liikennealan viranomaisten ja järjestöjen yhteenliittymä. Tähän mennessä kolaritestejä on tehty noin 600 automallille. 

Eri osioiden pisteet lasketaan yhteen siten, että testatut autot voivat saada enintään viisi tähteä. Koko auton turvallisuus testataan etu- ja sivutörmäystestillä ja istuimet testataan törmäystestillä piiskaheilahdussuojan arvioimiseksi.

Tärkeitä muutoksia Euro NCAP-testeissä

2001
Autot, joissa on turvavyömuistutin saavat lisäpisteitä. 

2009
Autot arvioidaan uusien, jatkuvasti päivitettävien kriteerien mukaan. Automallille annetaan yhteenvetotulos auton sisällä olevien henkilöiden suojauksesta, jalankulkijoiden suojauksesta ja onnettomuuksien ehkäisyjärjestelmistä, joka on uusi arviointikohde. 

Pisteitä aletaan antaa piiskaheilahdussuojasta ja ajonvakautusjärjestelmästä.

2014
Automaattijarrujärjestelmien suorituskyky pisteytetään ja automaattijarrusta tulee lähes edellytys 5 tähden saamiseksi.

Myös takapenkin piiskaheilahdussuoja arvioidaan.

Enimmäisarvosana on aina viisi tähteä, mutta eri pisteytysten ehdot muuttuvat vuosittain. Siksi viimeisimpien vuosien tähtiarvosanoja voidaan arvioida ainoastaan samana vuonna testattujen autojen välillä.

2. Piiskaheilahdustestit

Piiskaniskuvammat eli niskan retkahdusvammat muodostavat noin 60 prosenttia kaikista kolareiden aiheuttamista henkilövahingoista. Uusissa autoissa on yhä tehokkaammat piiskaheilahdussuojat, ja on tärkeää voida arvioida, miten hyvin ne suojaavat autossa matkustavia. 

Joistakin uudehkoista automalleista on olemassa todellisiin onnettomuuksiin perustuvia tuloksia, mutta pääasiassa suojauskykyä joudutaan arvioimaan törmäystestien tulosten perusteella.

Jotta piiskaheilahdussuoja saisi hyväksytyn arvosanan raportissamme, vaadimme jotain seuraavista:

  • Suojaus on osoittautunut tehokkaaksi todellisissa onnettomuuksissa eli on samantasoinen kuin hyviksi osoittautuneet suojaukset, kuten Volvolla, Saabilla ja Toyotalla.

  • Istuin on saanut parhaan tuloksen ainakin yhdessä kolmesta riippumattomasta autonistuintestistä. Testit ovat Folksamin ja Ruotsin Vägverketin, IIWPG:n (kansainvälinen vakuutusalan järjestö) tai Euro NCAP:n tekemiä piiskaniskuvamman riskin arvioimiseksi.

3. Ajonvakautusjärjestelmä 

Olemme yhdessä Ruotsin liikenneviraston kanssa tehneet tutkimuksia, jotka osoittavat, että ajonvakautusjärjestelmä puolittaa vakavien ja kuolemaan johtavien vammojen riskin liukkaalla kelillä. Toisin sanoen ajonvakautusjärjestelmä estää vakavia onnettomuuksia hyvin tehokkaasti. 

Ajonvakautusjärjestelmä aktivoituu ja vakauttaa auton esimerkiksi kun auto on joutumassa luisuun. Eräs tavallinen onnettomuustyyppi on, että pienten eläinten väistäminen johtaa äkkiä vaikeasti hallittavaan luisuun. Tällöin ajonvakauttamisjärjestelmä jarruttaa yksittäisiä pyöriä ja sammuttaa moottorin tarvittaessa.

4. Automaattijarru 

Automaattinen hätäjarru, niin sanottu automaattijarru, on turvajärjestelmä, joka auttaa kuljettajaa lieventämään ja matalissa nopeuksissa välttämään peräänajoja jarruttamalla automaattisesti, kun kolari on väistämätön. 

Folksamin tekemä tutkimus osoittaa, että automaattijarrulla on suuri merkitys autojen turvallisuudelle kaupunkiliikenteessä. Tulokset osoittavat, että automaattijarru on erittäin tehokas teillä, joilla nopeus on korkeintaan 50 km/h. Peräänajoissa autoilijoiden henkilövahingot vähenevät jopa 57 %. 

Noin 40 prosentissa tapauksista kolari tapahtui, mutta ilman henkilövahinkoja, ja laskelmien mukaan onnettomuudet on vältetty kokonaan 25 prosentissa.

Auton turvallisuuden arviointi

1. Onnettomuusriski ja loukkaantumisriski 

On kaksi tapaa ehkäistä henkilövahinkoja liikenteessä: onnettomuuksien määrän vähentäminen ja niiden seurausten minimointi.  Ne eivät korvaa toisiaan, ja me tutkimme molempia. 

Onnettomuusriskiä vähennetään esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmillä ja automaattijarruilla. Myös ajotapaansa voi parantaa turvallisemmaksi. Jonkin verran onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu, ja niiden vahinkovaikutuksia voidaan vähentää parantamalla kolariturvallisuutta, toisin sanoen autojen rakenteita, turvavöitä, turvatyynyjä, piiskaheilahdussuojia ym. 

Miten turvallinen autosi on -raportissa esittelemme autojen kolariturvallisuutta, mutta koska ajonvakautusjärjestelmät ja automaattijarrut niin tehokkaasti ehkäisevät loukkaantumisriskiä, ne ovat myös mukana antamassa täydellisempää kuvaa autojen turvallisuudesta.

2. Törmäystestit vai todelliset onnettomuudet? 

Auton kolariturvallisuutta arvioidaan pääasiallisesti kahdella menetelmällä, todellisten onnettomuuksien tutkimuksella ja törmäystesteillä. Molemmilla on etunsa ja haittansa.

Testinuken kolari

Törmäystestien rajoituksena on, etteivät ne aina vastaa todellisuutta. Ne suoritetaan erittäin valvotuissa oloissa valituissa tilanteissa, ja niissä käytetään testinukkea oikean ihmisen sijaan. Nukke vastaa täysin tervettä parhaassa iässään olevaa miestä. 

Toinen törmäystestien rajoite on, että tuloksia voidaan verrata vain saman kokoluokan sisällä. Törmäystestien etuna todellisiin onnettomuustuloksiin verrattuna on, että testeillä saadaan nopeasti kuva uusien autojen turvallisuudesta. Törmäystestien ja todellisten onnettomuuksien seurausten vertailu osoittaa myös, että törmäystestit kuvaavat hyvin auton todellista kolariturvallisuutta.

Todellinen kolari

Todellisuusmenetelmää ei voi käyttää uusien autojen osalta, koska näiden on oltava pari vuotta liikenteessä ja osallisena tarpeeksi monissa onnettomuuksissa, jotta niitä voidaan arvioida. 

Menetelmällä on kuitenkin suurena etuna se, että tuloksista saadaan kattavammat. Todelliset onnettomuudet tapahtuvat missä, milloin ja miten tahansa. Ne kohtaavat miehiä, naisia, nuoria ja vanhoja, ne tapahtuvat kaikenlaisissa kulmissa ja kaikentyyppisten ajoneuvojen ja esineiden välillä.

3. Pieni törmää isoon 

Turvattomimmissa autoissa kuolemanriski on moninkertainen turvallisimpiin verrattuna. Uusien autojen turvallisuus on yleisesti ottaen huomattavasti parempi ja siksi niissä loukkaantuu vähemmän ihmisiä. Uusi pieni auto voi siksi olla yhtä turvallinen tai turvallisempi kuin vanha iso auto, mutta eri merkkien ja mallien välillä on suuria eroja. Koska todellisista onnettomuuksista saamamme tulokset perustuvat vertailuun liikenteessä olevan keskivertoauton kanssa, voit verrata eri kokoluokkien tuloksia.