Moottoripyörä turvallisuus

Paremmin suunnitellut moottoripyörät ja suojakaiteet voivat puolittaa jalkavammojen riskin ja pelastaa ihmishenkiä. Tämä käy ilmi Folksamin kahdesta tuoreesta tutkimuksesta, jotka perustuvat todellisiin onnetomuuksiin ja törmäystestien tuloksiin.

Yhä useampi liikkuu tänä päivänä moottoripyörällä. Pyörien lukumäärä on kaksinkertaistunut kuluneiden viidentoista vuoden aikana. Mutta moottoripyöräilijät ovat usein suojattomassa asemassa liikkuessaan liikenteen joukossa. Tämä pätee eritoten nopeuksien kasvaessa, sillä moottoripyöräilijän varusteiden antama suoja on rajallinen. Etenkin jalat ovat usein loukkaantumisalttiit, sillä 70 prosenttia moottoripyöräilijöistä saa onnettomuuden seurauksena jonkinlaisen jalkavamman.

Folksam on tuoreessa tutkimuksessaan analysoinut kahdella eri moottoripyörätyypillä tapahtuneita onnettomuuksia. Tulokset osoittavat, että sillä miten moottipyörä on suunniteltu, on merkitystä. Niissä pyörissä, joissa ns. bokserimoottori on sijoitettu kuljettajan jalkojen eteen, pysyviin haittoihin johtavien jalkavammojen riski puolittui.

Tuloksen perusteella Folksam on suorittanut moottoripyörillä törmäystestejä, joissa pyörä on ajettu erilaisia teräskaiteita vasten. Tällä tavoin on pyritty tutkimaan sitä, millainen vaikutus moottoripyörämallilla ja kaiteen muotoilulla on onnettomuusriskiin. Testissä oli mukana neljä erilaista moottoripyörätyyppiä ja suojakaidetta. Tulokset osoittavat selvästi, että ns. bokserimoottorilla varustetut moottoripyörät yhdessä sileämmän ja taipuvamman kaiderakenteen kanssa (liukumissuoja eli MPS-järjestelmä) (Motorcyclist Protection System) aiheuttaa pienimmän loukkaantumisriskin.

Perusajatus on sama kuin henkilöautojen kohdalla: ajoneuvon ja suojakaiteen yhteisvaikutus optimoi suojakapasiteetin yhteentörmäyksessä. Lisäpanostus moottoripyörän suunnitteluun voi siis merkitä suurta parannusta turvallisuuteen ilman että pyörän ulkonäön tarvitsee muuttua ratkaisevasti. 

On kuitenkin tärkeää todeta, että Folksam ei suosittele bokserimoottoreiden laajamittaista käyttöönottoa jalkavammojen vähentämiseksi. Niitä ei ole myöskään alun perin suunniteltu sillä ajatuksella, että ne suojaavat mahdollisessa yhteentörmäyksessä. Bokserimoottoreiden jalkavammoilta suojaava vaikutus on kuitenkin hyvä esimerkki siitä lisähyödystä, jota ajoneuvojen suunnittelulla voidaan saavuttaa.

Tutkimusraportissa (ruotsiksi) on lisää tietoa tutkimuksen tuloksista.