Turvallisimmat ja vähäpäästöisimmät uudet autot

Olemme jo vuosien ajan arvioineet autonvalmistajien uusien automallien turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia. Päivitämme vaatimuksiamme vuosittain vastaamaan kehitystä, ja tämän vuoden testissä vaadimme vakiovarusteena muun muassa automaattijarrua, joka havaitsee ajosuunnassa olevat muut ajoneuvot. Olemme myös leikanneet enimmäispäästövaatimusta 110 grammaan hiilidioksidia, kun se viime vuonna oli 119 grammaa.

Hyvä valinta -merkkimme saavissa autoissa on vakiona tai lisävarusteena luokkansa johtava turvavarustus, esimerkiksi kaistavahti tai jalankulkijat havaitseva automaattijarru. Ne myös kulkevat kokonaan tai osittain vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Uudet turvalliset ja polttoainepihit autot 2018

Tässä esiteltävä luettelo sisältää vuoden automalleista ne, jotka ovat turvallisuuden ja ympäristövaikutuksen suhteen hyviä. 

Turvallisimmat ja vähäpäästöisimmät uudet autot

Miksi testaamme

Paneudumme sinulle tärkeisiin asioihin, ja suosittelemalla turvallisia ja pihejä autoja tai muita hyviä ja ympäristöystävällisiä tuotteita pyrimme tekemään elämästä turvallisempaa ja varmempaa. Kysyimme liikenneturvallisuustutkijaltamme Anders Ydeniukselta, miksi testaamme turvallisia ja polttoainepihejä autoja.

Kerrotko lisää siitä, miksi Folksam vertailee autojen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia?
– Paneudumme siihen, mikä on asiakkaillemme tärkeää, eli suojelemme elämää ja ympäristöä. Haluamme nähdä enemmän turvallisia ja pihejä autoja – ohjata uusien autojen kehitystyötä kohti parempaa turvallisuutta ja pienempiä ympäristövaikutuksia. Haluamme ohjata autovalintoja sekä Folksamin sisällä että yleisemmin autonostajien keskuudessa.

Miksi se sitten on tärkeää?
– Uusi auto on liikenteessä keskimäärin 21 vuotta, joten on tärkeää vaikuttaa suuriin henkilöautojen ostajiin, esimerkiksi kuntiin, yrityksiin ja jälleenmyyjiin. Ajan mittaan tällä on vaikutusta myös käytettyjen autojen markkinoihin. Voimme siis vaikuttaa siihen, miltä autokanta näyttää 2030-luvulla.

Mitä vaatimuksia tämän vuoden malleille asetetaan?
– Turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiin liittyvät vaatimukset ovat kovat. Näissä asioissa kehitys on nopeaa, joten muutamme vaatimuksia joka vuosi. Automaattijarru vakiona vaaditaan ilman muuta, ja tänä vuonna päästövaatimuksia on kiristetty niin, että fossiilisia polttoaineita käyttävien suurten autojen päästöt saavat olla enintään 110 grammaa hiilidioksidia, kun viime vuonna vaatimus oli 119 grammaa.
– Euro 6 -vaatimus (EU:n päästövaatimusdirektiivi) on yksi tapa asettaa hiilidioksidipäästövaatimuksen lisäksi typpioksideja ja hiilivetyjä koskevia vaatimuksia. Jos haluat valita auton, jossa on parhaat turvavarusteet ja joka kulkee kokonaan tai osittain ei-fossiilisilla polttoaineilla, valitse jokin Hyvä valinta -merkkimme saaneista autoista! 

Turvallisuusvaatimukset

Kaikki listatut autot täyttävät turvallisuus- ja päästövaatimuksemme, joita päivitetään vuosittain. Lue tästä lisää siitä, mitä turvallisuustekijöitä tutkimme koostaessamme luetteloa.

1. Kolariturvallisuus

Autojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • vähintään 20 % Folksamin tutkimuksen ”Kuinka turvallinen autosi on” keskimääräistä autoa parempi (kaikissa kokoluokissa) tai
 • vähintään viisi tähteä Euro NCAP -törmäystesteissä.

Kuinka turvallinen autosi on? - raporttiin

2. Piiskaheilahdussuoja

Autossa on oltava dokumentoidusti tehokas piiskaheilahdussuoja, mikä voidaan osoittaa törmäystestein tai toteutunein tiedoin. Vähintään yhden seuraavista vaatimuksista on täytyttävä:

 • Euro NCAP:n Whiplash protection -arvosana ”Good” etuistuimella testivuodesta 2014 alkaen
 • kolme pistettä tai enemmän Euro NCAP:n Whiplash protection -testissä ennen testivuotta 2014.
 • tehokkuuden on oltava sekä törmäystesteissä että toteutuneissa onnettomuustiedoissa hyväksi osoittautuneen suojauksen tasolla, kuten esimerkiksi Volvon ja Toyotan kohdalla

3. Ajonvakautusjärjestelmä

Autossa on oltava vakiona ESC-ajonvakautusjärjestelmä (niminä mm. ESP, VSC ja DSTC).

4. Turvavöiden muistutusjärjestelmä

Autossa on oltava kuljettajan ja etumatkustajan turvavöiden muistutusjärjestelmä, jonka toiminta täyttää Euro NCAP -vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.

5. Automaattijarru

Autossa on oltava automaattijarru vakiona. Automaattijarrutuksen on vähimmillään jarrutettava samaan suuntaan kulkevien henkilöautojen vuoksi. Järjestelmä voi olla joko niin kutsuttu City-järjestelmä, joka on käytössä 50 kilometrin tuntinopeuteen saakka, tai Urban-järjestelmä, joka toimii myös suuremmissa nopeuksissa.

Päästövaatimukset

Autot, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 99 g/km tai vähemmän, hyväksytään. Fossiilisia polttoaineita käyttävät autot, joiden päästöt ylittävät 110 g, hylätään. Fossiilisia polttoaineita käyttäviin autoihin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 99–110 g, sovelletaan seuraavia päästörajoja.

 • Bensiini tai diesel: 98 + 0,0457 x (massa - 1,372) g/km.
 • Etanoli tai kaasu: 150 + 0,0457 x (massa - 1,372) g/km.

Päästövaatimukset vuonna 2018

Seuraavissa taulukoissa näytetään eripainoisia autoja koskevat päästörajat. 

Bensiini- ja dieselautojen päästörajat

Massa Hiilidioksidi
Massa 900 kg Hiilidioksidi 99
Massa 1000 kg Hiilidioksidi 99
Massa 1100 kg Hiilidioksidi 99
Massa 1200 kg Hiilidioksidi 99
Massa 1300 kg Hiilidioksidi 99
Massa 1400 kg Hiilidioksidi 99
Massa 1500 kg Hiilidioksidi 104
Massa 1600 kg Hiilidioksidi 108
Massa 1700 kg Hiilidioksidi 110
Massa 1800 kg Hiilidioksidi 110
Massa 1900 kg Hiilidioksidi 110

Etanoli- ja kaasuautojen päästörajat

Massa Hiilidioksidi
Massa 800 kg Hiilidioksidi 124
Massa 900 kg Hiilidioksidi 128
Massa 1000 kg Hiilidioksidi 133
Massa 1100 kg Hiilidioksidi 138
Massa 1200 kg Hiilidioksidi 142
Massa 1300 kg Hiilidioksidi 147
Massa 1400 kg Hiilidioksidi 151
Massa 1500 kg Hiilidioksidi 156
Massa 1600 kg Hiilidioksidi 160
Massa 1700 kg Hiilidioksidi 165
Massa 1800 kg Hiilidioksidi 170
Massa 1900 kg Hiilidioksidi 174

Euro 6 eli ympäristöystävällinen auto

Massaan perustuvien päästövaatimusten lisäksi moottorin on täytettävä Euro6-puhtausvaatimukset. 

  Hiilivetyjä mg/km  Typpioksideja mg/km  Hiukkasmassa mg/km 
Euro 6 bensiini Hiilivetyjä mg/km 100  Typpioksideja mg/km 60  Hiukkasmassa mg/km 5 
Euro 6 diesel  Hiilivetyjä mg/km –  Typpioksideja mg/km 80  Hiukkasmassa mg/km 5 

 

Millaiselle autolle annamme Hyvä valinta -merkin

Hyvä valinta on oma merkkimme, jolla nostamme esiin autoja, joiden turvavarustus ja päästöominaisuudet ovat erityisen hyvät. Hyvä valinta -merkin saadakseen auton on vuonna 2018 täytettävä seuraavat ehdot:

 • yleisten turvallisuusvaatimustemme lisäksi autoon on oltava lisävarusteena saatavilla jalankulkijat havaitseva automaattijarru sekä kaistavahti
 • auton hiilidioksidipäästöt eivät saa olla yli 60 g/km, tai vaihtoehtoisesti sen käyttövoimana on oltava kaasu tai etanoli.

Jos valitset Hyvä valinta -merkityn auton, tarkoittaa se käytännössä, että autossa on tärkeimmät turvavarusteet ja se kulkee kokonaan tai osittain ilman fossiilisia polttoaineita. 

Mikä käyttövoima sopii sinulle parhaiten?

Monet ovat epävarmoja siitä, mikä käyttövoima seuraavan autonvaihdon yhteydessä kannattaisi valita ja kuinka muuttuvat määräykset vaikuttavat eri käyttövoimiin. Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen nopea kehitys vaikeuttaa valintaa.

Fossiilisia polttoaineita on käytössä vielä vähintään 10–15 vuotta, mutta jo nyt vaihtoehdot yleistyvät nopeasti, etenkin ladattavat hybridit ja maakaasuautot.

Fossiilisia polttoaineita käyttävistä autoista voi olla hankala sanoa, kannattaako valita bensiini vai diesel. Ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevia ovat matalat hiilidioksidipäästöt, joihin päästään paremmin dieselillä kuin bensiinillä. Dieselin typpioksidipäästöt (NOx) sen sijaan ovat suuremmat, ja uusien tutkimusten mukaan ne ovat terveydelle vaarallisia etenkin kaupungeissa, joissa pitoisuudet nousevat korkeiksi.

Lisäksi niin diesel- kuin bensiinimoottoreiden yhteisenä ongelmana ovat vaihtelevat terveydelle vaaralliset hiukkaspäästöt.

Ajoalue vaikuttaa autovalintaan
Auton valintaan vaikuttaa se, ajaako enimmäkseen tiheässä kaupunkiympäristössä vai maanteillä taajamien ulkopuolella. Taajamien ulkopuolella on tärkeintä päästä mataliin hiilidioksidipäästöihin, mikä onnistuu puhtaalla sähköllä, kaasulla tai dieselillä. Monissa Euroopan kaupungeissa on otettu käyttöön erilaajuisia ympäristövyöhykkeitä, joissa autojen käyttöä rajoitetaan. 

Käyttövoimien edut ja haitat

Olemme koonneet eri käyttövoimien ominaisuuksia, jotka voivat auttaa uuden auton valinnassa. Auton valintaan vaikuttavat luonnollisesti monet sellaiset tekijät, joita emme tässä mainitse, kuten hinta, koko, kilometrikustannukset ja halutut ominaisuudet. Mitkä eri käyttövoimien ominaisuudet vastaavat sinun tarpeitasi?

Sähköauto

 • Sopii ennen kaikkea lyhyisiin ajomatkoihin, mutta useimmilla sähköautoilla voi käytännössä ajaa 200–250 km (tammikuu 2018)
 • Jos kotona on latausmahdollisuus, siitä on suurta etua
 • Useimmissa malleissa on pikalataus (80 % 20–30 min)
 • Talvella kylmyys vaikuttaa ajomatkaan huomattavasti
 • Ilmoitetun ja todellisen ajomatkan välillä on suuri ero
 • Useimpiin malleihin ei saa vetokoukkua
 • Automallien valikoima on suhteellisen pieni

Ladattava hybridi

 • Voi olla kaupunkiajossa päästötön, tavallisesti käyttää myös bensiiniä
 • Hybridikäyttö tuottaa vähemmän päästöjä kuin tavanomainen bensiinikäyttö
 • Matalat päästöt edellyttävät, että kotona on latausmahdollisuus
 • Latausaika on suhteellisen pitkä: lataa nopeimmillaan 20 km:n ajomatkaa vastaavan tehomäärän tunnissa
 • Ladattavien hybridien valikoima on suhteellisen suuri ja kasvaa nopeasti
 • Hyvät mahdollisuudet vetokoukun asentamiseen
 • Kokonaisajomatka (sähkö + bensiini) on pitkä

Sähköhybridi

 • Yleisesti pienempi bensiininkulutus kuin tavanomaisessa bensiiniautossa
 • Bensiinimoottorin edut ja kaupunkiliikenteessä dieseliä pienemmät typpioksidipäästöt
 • Kulutus on dieselin tasolla, joten etenkin kaupunkiajossa hiilidioksidipäästöt ovat verrattavissa dieseliin
 • Ei ole riippuvainen ulkoisesta latauksesta
 • Rajalliset mahdollisuudet asentaa vetokoukku
 • Pitkä ajomatka

Kaasu

 • Erittäin pienet hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöt
 • Suhteellisen suuri mallivalikoima
 • Bensiiniin yhdistettynä pitkä ajomatka

E85

 • Pienet hiilidioksidi-, typpioksidi- ja hiilivetypäästöt
 • Pakkasarka
 • Suuri kulutus
 • Pieni valikoima

Bensiini

 • Jos kaupunkiajoa on paljon, bensiinimoottori on dieseliä parempi valinta, sillä bensiinin typpioksidipäästöt ovat matalammat
 • Nykyaikaiset bensiinimoottorit tuottavat hiukkaspäästöjä, ja usein niissä ei ole hiukkassuodatinta
 • Jos moottori täyttää vähintään Euro 5 -vaatimukset, se hyväksytään todennäköisesti ympäristövyöhykkeelle 2
 • Pitkä ajomatka

Diesel

 • Jos maantieajoa on paljon ja kaupunkiajoa vähän, diesel voi olla bensiiniä parempi valinta, sillä sen hiilidioksidipäästöt ovat matalammat
 • Dieselmoottorien hiukkassuodattimet tukkeutuvat runsaassa kaupunkiajossa, ja niiden vaihtaminen on kallista
 • Jos moottori täyttää vähintään Euro 6 -vaatimukset, se hyväksytään todennäköisesti ympäristövyöhykkeelle 2
 • Usein erittäin pitkä ajomatka 

Kuinka turvallinen auto on? Me tiedämme!

Olemme tutkineet 178 000 todellista onnettomuutta ja 50 000:ta niissä ollutta autoilijaa, ja tulokset ovat selvät. Katso, mitkä autot ovat hyviä valintoja.

Kuinka turvallinen autosi on?