Folksam Sak lisää omistusosuuttaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä

26.02.2015

Folksam Sak lisää omistusosuuttaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä 51 prosentista 75 prosenttiin. Näin Folksamin mahdollisuudet panostaa asiakkaisiin Suomessa paranee.

Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) ja Aktia Pankki Oyj (Aktia Pankki) ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Folksam Sak lisää omistusosuuttaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä 24 prosentilla. Folksam Sak:n omistusosuus nousee täten 51 prosentista 75 prosenttiin ja Aktia Pankin osuus vähenee 10 prosenttiin. Veritas Eläkevakuutusyhtiön osuus säilyy muuttumattomana 15 prosentissa.

Aktia Pankki aloitti yhteistyön Folksamin kanssa vuonna 2012 jolloin Folksam Sak osti enemmistön, 51 prosenttia, Folksam Vahinkovakuutus Oy:stä. Nyt Folksam Sak hyödyntää kaupan yhteydessä saadun option ostaa vielä 24 prosenttia Folksam Vahinkovakuutus Oy:n osakkeista Aktia Pankilta.

Aktia Pankki säilyttää asemansa Folksam Vahinkovakuutus Oy:n tärkeimpänä jakelukanavana ja yhteistyötä on jatkettu viidellä vuodella kaupan myötä. Folksam Vahinkovakuutus Oy keskittyy tarjoamaan kilpailukykyisiä vahinkovakuutuksia suomalaisille asiakkailleen.

Lisätietoa antaa:

 Patrick Holm, Johtaja, jakelu ja markkinointi , Folksam Vahinkovakuutus Oy, puh. +358 505 95 27 43