Uusi työtapaturmalaki voimaan 1.1.2016

08.10.2015

Ensi vuoden alusta tulee voimaan uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL).

Lakiuudistuksen keskeisimpiä tavoitteita on työssä vahingoittuneen nopeampi paluu työelämään. Nykyinen tapaturmavakuutuslaki on vuodelta 1948 ja tarkoituksena on saattaa lainsäädäntö ajan tasalle vastaamaan nykypäivän työelämän olosuhteita. Lisäksi yrittäjän määritelmä yhtenäistyy työeläkelainsäädännön kanssa.

Lue lisää lakiuudistuksesta: