Folksamin laaja kotivakuutus kaikelle, mikä kodissasi on sinulle tärkeää.

Folksamin Kotivakuutus on kattava vakuutusratkaisu, joka antaa sinulle turvaa, jos jotain odottamatonta tapahtuu kotonasi, itsellesi tai jollekulle perheenjäsenellesi. Voit itse valita, mitä haluat kotivakuutuksesi kattavan. Vakuutuksen hinta heijastaa sinun vakuutustarvettasi.

Kotivakuutus tavaroillesi ja rakennuksille

Riippumatta siitä, asutko vuokra- vai omistusasunnossa, tarvitset aina vakuutuksen, joka turvaa tavarasi. Kodin irtaimistoon luetaan muun muassa huonekalut, kotielektroniikka, vaatteet, vapaa-ajan varusteet ja isommat asunnossa tekemäsi sisustustyöt.

Jos asut omakotitalossa, sinun tulee vakuuttaa myös talo ja muut mahdolliset tontilla olevat rakennukset, kuten autotalli ja vaja. Voit myös vakuuttaa kesämökkisi tai vapaa-ajan asuntosi samalla kotivakuutuksella kuin kotisi. 

Näin vakuutat omaisuutesi

Suosittelemme, että otat sekä rakennuksille että kodin irtaimistolle täysarvovakuutuksen. Silloin irtaimistosi on vakuutettu asunnon pinta-alan mukaan ja rakennukset kerrosalan mukaan. Näiden perustella lasketaan enimmäiskorvausmäärä, joka myös on vahingon sattuessa maksettava enimmäismäärä.

Jos omaisuutesi on erityisen arvokas, ei asunnon pinta-alan mukaan laskettu täysarvo ehkä riitä. Silloin on syytä vakuuttaa omaisuus tietystä vakuutusmäärästä, jonka ilmoitat itse. Pienet, yksinkertaiset rakennukset, kuten vajat ja ulkorakennukset, voi myös vakuuttaa tietystä määrästä täysarvon sijaan.

Mitä kotivakuutus korvaa?

Kotivakuutuksemme korvaa sekä suuria että pieniä vahinkoja, joiden syynä on:

 • Tulipalo tai luonnonilmiö
 • Murto, varkaus tai ilkivalta
 • Sähköilmiö
 • Vuoto
 • Muu äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko.

Voit ottaa kodin irtaimistolle uusarvovakuutuksen, joka korvaa jopa viisi vuotta vanhan omaisuuden ilman ikävähennyksiä. Voit myös ottaa erikoisturvan, joka korvaa paljon enemmän kuin useimmat kotivakuutukset. Se korvaa muun muassa kadotetut esineet.

Folksamin kotivakuutukseen sisältyy aina vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Folksam on myös Suomen ainoa vakuutusyhtiö, joka tarjoaa kotivakuutukseen liitettävän henkilöllisyysvarkausvakuutuksen.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot, jotka varomattomuudesta aiheutat muille ja joista olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen. Vastuuvahinko voi syntyä esimerkiksi siten, että pyöräilet liikennesääntöjen vastaisesti ja törmäät jalankulkijaan, joka loukkaantuu.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat riita-, rikos- tai hakemusasioista, joita voidaan käsitellä suomalaisessa käräjäoikeudessa. Kyse voi olla esimerkiksi testamentin moitteesta tai asuntokauppaan liittyvästä riidasta.

Kotivakuutukseen sisältyy:

 • Sinun ja muiden taloudessasi asuvien perheenjäsenten asunnossa olevat tavarat, kuten huonekalut, kotielektroniikka, vaatteet ja vapaa-ajan varusteet.
 • Yksittäiset esineet, arvoesineet tai kokoelmat 10 000 euroon asti. Jos omaisuuden arvo ylittää tämän, se tulee vakuuttaa erikseen kotivakuutuksessa.
 • Vakuutuksessa mainitut rakennukset. Piha-alueen tavanomaiset kiinteät rakenteet, kuten aita ja lipputanko, sekä kevyet korkeintaan 4 m2 suuruiset rakennukset, kuuluvat automaattisesti vakuutukseen.
 • Huoneistossa tai rivitalossa itse tehdyt sisustustyöt 5 100 euroon asti. Jos sisustustöiden arvo ylittää tämän, ne tulee vakuuttaa erikseen kotivakuutuksessa.
 • Tilapäiset asumiskustannukset, jos joudut muuttamaan korvattavan vahingon vuoksi.
 • Venettä (enintään 20 hv) kohtaavat palo- ja varkausvahingot 4 250 euroon asti.

Kotivakuutukseen ei sisälly:

 • Normaalia käytöstä johtuvaa kulumista.
 • Omaisuutta, joka on lainattu tai vuokrattu jollekulle toiselle.
 • Rakennus- tai suunnitteluvirheistä johtuvia vahinkoja.
 • Ulos jätettyä irtaimistoa kohtaavia varkausvahinkoja, lukuun ottamatta polkupyöriä ja tavallisia puutarhakalusteita, -koristeita ja ulkogrilliä.
 • Ajoneuvoja ja vastaavia koneita, lukuun ottamatta rekisteröimättömiä puutarhatraktoreita, ruohonleikkureita, jyrsimiä ja lumilinkoja.
 • Hyönteisten tai tuhoeläinten, esim. hiirien, rottien ja minkkien, aiheuttamia vahinkoja.

Kotivakuutuksen korvaus vahingoista

Vahingon tapahduttua korvauksen lähtökohta on omaisuuden jälleenhankinta-arvo. Jälleenhankinta-arvo on siis se rahamäärä, joka tarvitaan vastaavan omaisuuden jälleenhankintaan sen ikä ja kunto huomioon ottaen. Voit saada korvausta joko vahingoittuneen esineen korjauskustannuksista tai uuden vastaavan omaisuuden hankintakustannuksesta.

Joskus vahingoittunut omaisuus on iän ja käytön myötä menettänyt osan arvostaan. Jotta kotivakuutuksen korvaus vastaisi vahingoittuneen omaisuuden todellista arvoa, tehdään omaisuuden jälleenhankinta-arvosta tai korjauskustannuksista vuosittaiset ikävähennykset.

Kotivakuutuksen omavastuu

Jos vahinko tapahtuu, sinulla on siitä myös omavastuu. Se merkitsee, että maksat itse osan vahingosta. Voit valita omavastuun suuruuden oman taloudellisen ja muun tilanteesi mukaan. Mitä suuremman omavastuun valitset, sitä halvempi hinta vakuutuksella.

Lisäturvavakuutukset itsellesi ja perheellesi

Voit kätevästi täydentää Kotivakuutusta erilaisilla lisäturvavakuutuksilla itsellesi ja perheellesi. Henkilö-, matka- ja eläinvakuutukset on usein edullisempaa liittää kotivakuutukseen kuin ottaa erikseen. Lue lisää lisäturvavakuutuksista