Kuten kaikki muukin arvokas omaisuutesi, myös vihreä kultasi tarvitsee hyvän vakuutusturvan vahinkojen varalta. 

Voit vakuuttaa metsäsi joko metsäpalovakuutuksella tai yhdistetyllä metsävakuutuksella, joka palovahinkojen lisäksi korvaa metsääsi kohtaavat myrsky-, lumi-, hyönteis- ja tulvavahingot. Se korvaa myös jyrsijöiden ja sienitautien taimikolle aiheuttamat vahingot.

Metsäsi vakuutetaan sen hehtaareissa mitatun pinta-alan mukaan. Vahingon sattuessa korvaus perustuu senhetkiseen hintatasoon.

Metsävakuutus kattaa:

  • Puuston (korkeus yli 7 metriä)
  • Taimikon (korkeus alle 7 metriä)
  • Hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa oleva puutavara
  • Jälkivartioinnin kustannukset.

Metsävakuutus ei kata:

  • Puustoa kohtaavaa vahinkoa, jos vahingoittuneen puuston määrä on alle 20 kiintokuutiometriä vahinkotapahtumaa kohden
  • Puustolle aiheutuneen vahingon johdosta syntyneitä metsittämiskustannuksia
  • Sammutus- ja jälkiraivauskustannuksia.