Avoimet työpaikat

Mukavaa, että olet kiinnostunut Folksamista työnantajana- Otamme vastaan kaikki hakemukset sähköisesti rekrytointijärjestelmämme kautta. Siten varmistamme sujuvan rekrytointiprosessin ja hakemuksesi luottamuksellisen käsittelyn.

Alla olevan linkin kautta näet meillä tällä hetkellä avoinna olevat työpaikat. Klikkaa työtä, josta olet kiinnostunut, niin saat lisätietoja ja voit lähettää hakemuksesi. Tee hakemus viimeistään viimeisenä hakupäivänä. Voit myös lähettää avoimen hakemuksen linkin kautta.

Jos haluat sähköpostitse tiedon uusista avoimista työpaikoista, rekisteröi sähköpostiosoitteesi työpaikkavahdin kautta.

Tällä hetkellä ei ole avoimia työpaikkoja.

Rekrytointiprosessi

Teemme kaikki rekrytoinnit asianomaisen esimiehen ja HR-toiminnon yhteistyönä. Meille on tärkeää löytää oikea henkilö oikeaan työhön. Siksi arvioimme sekä osaamistasi että henkilökohtaisia ominaisuuksiasi.

1. Hakemuksesi

Voit hakea avoinna olevaa työpaikkaa tai lähettää avoimen hakemuksen sähköisen rekrytointijärjestelmämme kautta. Liitä hakemukseen henkilökohtainen kirje ja CV.

2. Valintamenettely

Käytyämme hakemukset läpi, otamme yhteyttä sopivimpiin hakijoihin ja kutsumme heidät haastatteluun. Tarkistamme suosituksesi ainoastaan sinun suostumuksellasi. Emme tutki sosiaalisen median profiilejasi sinun tietämättäsi tai ilman sinun lupaasi.

3. Haastattelu

Rekrytointiprosessin aikana voit saada kutsun useampaan haastatteluun, joissa tapaat esimiehen ja/tai HR-edustajan Haastattelun aikana arvioimme sinua hakijana ja sitä, miten juuri sinä sopisit työtehtävään ja yhtiöömme. Haastattelussa sinulla on samalla mahdollisuus esittää kysymyksiä ja selvittää, olemmeko me sinulle oikea työnantaja.

4. Työtarjous

Haastattelun jälkeen otamme sinuun yhteyttä ja kerromme, tarjoammeko työpaikkaa sinulle.

Pidämme yhteyttä sinuun sähköpostitse ja puhelimitse. Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin viimeistään kun rekrytointiprosessi on viety loppuun

Henkilötietojen käsittely-työnhakijat

Folksamille yksityisyytesi suojaaminen on hyvin tärkeää. Tarvitsemme henkilötietojasi, jotta pystymme toteuttamaan rekrytoinnin.

Folksam noudattaa henkilötietoja käsitellessään lakia, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietosi ovat vain rekrytointia hoitavien henkilöiden käytössä ja tietoja käytetään ainoastaan rekrytointitarkoituksiin.

Yhteystiedot – Näin tavoitat meidät

Nimi: Folksam Vahinkovakuutus Oy
Y-tunnus: 2190954-7
Käyntiosoite: Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki
Postiosoite: PL 549, 00101 HELSINKI
Puhelinnumero: 010 550 2000

Tietosuojavastaava

Nimi: Marika Löfberg
Postiosoite: PL 549, 00101 HELSINKI
Sähköposti:tietosuoja@folksam.fi

Rekisteröidyt – Kenen henkilötietoja käsittelemme

Käsittelemme meille tiettyä tehtävää koskevan työhakemuksen tai avoimen hakemuksen jättäneiden henkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus ja peruste – Miksi käsittelemme henkilötietoja ja mihin perustuu oikeutemme tietojen käsittelemiseen

Käsittelemme henkilötietojasi rekrytoinnin toteuttamiseksi ja oikeutemme tietojen käsittelyyn perustuu suostumukseesi.

Rekisteriin tallennettavat tiedot – Mitä tietoja keräämme ja käsittelemme

Rekrytoinnin toteuttaminen edellyttää erilaisten tietojen keräämistä ja tallentamista haettavasta tehtävästä ja hakemuksen luonteesta riippuen. Keräämme ja käsittelemme vain niitä tietoja, jotka ovat tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia. Meillä ei siis ole sinusta kaikkia alla mainittuja tietoja.

Tietoja, joita Folksam voi rekisteriin tallentaa ovat mm:

  • Yksilöintiin liittyvät tiedot, kuten nimi, syntymäaika, sukupuoli ja valokuva
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Työnhakuun liittyvät tiedot ja asiakirjat, kuten tieto haettavasta tehtävästä tai avoimen hakemuksen jättämisestä, hakemuksessa ja sen liitteissä annetut tiedot, mahdolliset suositukset, kameravalvonnan tallenteet, soveltuvuusarvioinnit sekä luottotiedot (hakija saa aina tiedon, mikäli soveltuvuusarviointia tai luottotietojen tarkastusta vaaditaan)

Säännönmukaiset tietolähteet – Mistä tietoja kerätään

Suurelta osin saamme tietoja sinulta itseltäsi jättäessäsi hakemuksen meille.

Saamme sinusta tietoa myös, kun käytät nettisivujamme. Käytämme nettisivuillamme evästeitä, jotka ovat tärkeitä sivujen käyttökokemuksen optimoimiseksi.

Lue lisää evästeiden käytöstä.

Lisäksi saatamme saada tietoja esimerkiksi luottotietorekisteristä, suosittelijoilta ja soveltuvuusarvioinnin suorittajalta.

Käsittelyn kesto – Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tiedon käyttötarkoitus huomioon ottaen. Mikäli olet hakenut tiettyä tehtävää, säilytetään tietosi 2 vuotta lakisääteisen kanneajan mukaisesti. Mikäli olet jättänyt avoimen hakemuksen, säilytetään tietosi 6 kuukautta.

Mikäli sinut palkataan, siirretään tietosi kuitenkin henkilöstöhallinnon rekisteriin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset – Minne luovutamme tietojasi

Emme luovuta tietoja sivullisille ilman suostumustasi, ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojesi säilyminen luottamuksellisena on meille ensiarvoisen tärkeää. Suojaamme henkilötietosi käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan muun muassa seuraavia suojatoimia:

  • Pääsy tietoihin rajataan käyttöoikeuksin. Tietojasi pääsevät näkemään vain ne Folksamin työntekijät, joilla on työtehtäviensä johdosta tarve käsitellä näitä tietoja.
  • Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön koulutus ja ohjeistus.
  • Henkilötietojen käsittelyn valvonta muun muassa tietojärjestelmien lokien avulla. Lokitiedostoihin tallentuu tietojen käsittely- ja tapahtumahistoriaa.
  • Palomuurien, tehokkaan virustorjunnan ja salaustekniikoiden käyttö.
  • Toimitilojen ja laitetilojen kulunvalvonta ja turvallisuusjärjestelmien käyttö.
  • Yleinen turvallisuus- ja jatkuvuussuunnittelu.

Käytämme alihankkijoita ja kumppaneita palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Henkilötietojasi voidaan siirtää tällaisille tahoille Folksamin toimeksiannosta tapahtuvaa käsittelyä varten. Esimerkiksi mahdollisesti tehtävän soveltuvuusarvioinnin suorittaa ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Alihankkijat ja kumppanit voivat käsitellä tietojasi vain Folksamin niille uskomien tehtävien täyttämiseksi ja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Niillä ei ole oikeutta käyttää tietojasi mihinkään omiin tarkoituksiinsa.

Käytämme vain luotettavia alihankkijoita ja kumppaneita ja varmistamme mm. sopimusjärjestelyillä, että tietojasi käsitellään aina huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen myös alihankkijoidemme ja kumppaneidemme toimesta.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti EU- ja ETA-alueen sisällä. Jos siirrämme tietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja käytämme Euroopan komission hyväksymiä tietojen siirtomekanismeja, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet – Miten voit tarkistaa meillä sinusta olevat tiedot ja vaikuttaa tietojesi käsittelyyn

Kun haluat käyttää alla kerrottuja oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Folksamin tietosuojavastaavaan joko kirjeitse tai sähköpostitse:

Folksam Vahinkovakuutus Oy / Tietosuoja-asiat
PL 549
00101 HELSINKI

tietosuoja@folksam.fi.

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja Folksamilla on

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna joko postitse osoitteeseen:

Folksam Vahinkovakuutus Oy / Tietosuoja-asiat
PL 549
00101 HELSINKI

tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja@folksam.fi.

Voit käyttää tarkastuspyynnön tekemiseen oheista lomaketta.

Tarkastusoikeuden käyttäminen ja jäljennöksen toimittaminen käsiteltävistä henkilötiedoista on lähtökohtaisesti maksutonta. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, niin voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiimme perustuvan kohtuullisen maksun.

Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua

Teemme parhaamme, jotta meillä olevat tiedot ovat oikein ja ajantasaisia, mutta jos tiedoissasi on virhe, oikaisemme sen.

Oikeus vaatia tietojen poistoa

Sinulla on oikeus vaatia rekisterissä olevan, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon poistoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän tulisi välttämättä poistaa kaikki sinua koskevat henkilötiedot pyynnön esittämisen jälkeen. Jos tietojen säilytys on välttämätöntä esimerkiksi lakisääteisen velvollisuutemme takia tai ne ovat tarpeellisia oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai tällaiseen vaatimukseen vastaamiseksi, tietoja voidaan säilyttää tuota tarkoitusta varten niin kauan kuin on tarpeen.

Oikeus peruuttaa annettu suostumus

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla tästä meille yllä olevia yhteystietoja käyttäen.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on tietosuoja-asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat vastaustamme henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä muodossa ja oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Puh. 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi