Riskienhallinta

Onnettomuudet ovat aina hankalia, vaikka sinulla ja yritykselläsi onkin vakuutuksia ja olette varautuneet pahimpaan. Niistä aiheutuu myös ylimääräisiä kustannuksia. 

Työtapaturmat ja vahingot aiheuttavat sairauspoissaoloja ja voivat jopa tyhjentää yrityksen tilat. Käyttöomaisuuteen kohdistuvat vahingot voivat myös vaikuttaa yrityksen toimintaan. Joudut ehkä maksamaan ylimääräisistä ylityötunneista tai teet tappiota tuotannon vähentyessä ja aikataulujen lykkäytyessä.

Tahdomme auttaa sinua välttämään hankalat vahingot ja tarjoamme siksi yritysasiakkaillemme riskienhallinta- ja vahingontorjuntapalveluja. Osaamme tunnistaa yrityksesi riskit niin, että voit mahdollisimman hyvin estää vahinkoja syntymästä. Samalla voimme yhdessä selvittää yrityksesi vakuutustarpeet.

Meidän avullamme voit tuntea olosi turvalliseksi, vaikka yritystäsi kohtaisikin jokin onnettomuus.

Autamme sinua kartoittamaan riskit

Yhteyshenkilösi Folksamissa auttaa mielellään sinua käymään läpi yrityksesi toiminnan riskit. Silloin voitte selvittää yrityksen turvallisuustilanteen esimerkiksi palo- tai murtoriskien tai työntekijöiden turvallisuuden osalta. Saat meiltä aineistoa ja muistilistoja, joiden avulla voitte yrityksessä itse arvioida toimintaanne liittyvät riskit.

Voit myös käydä yrityksen riskit tarkemmin läpi riskiasiantuntijamme kanssa. Kartoituksessa tunnistamme yrityksen toimintaa mahdollisesti uhkaavat riskit ja arvioimme ne. Sen jälkeen teemme suunnitelman niistä toimenpiteistä, joilla riskit voi minimoida. Tarvittaessa riskikartoitus voi keskittyä tietyn tyyppisiin riskeihin, esimerkiksi tapaturma- tai omaisuusriskeihin. Se voi kattaa yrityksen koko toiminnan tai ainoastaan jonkin sen osan.

Voit myös kääntyä asiantuntijoidemme puoleen, jos yrityksesi tarvitsee neuvontaa joissakin erityisissä riskienhallinta- tai turvallisuuskysymyksissä. Heiltä saat neuvoja, jos olette esimerkiksi hankkimassa turvavarusteita ja -laitteita.

Ehkäise omaisuuteen ja toimintaan kohdistuvat vahingot

Vahinkojen ehkäisyn ensimmäinen ja tärkein vaihe on, että tunnistat yrityksesi riskit. On olemassa alakohtaisia riskejä, mutta kaikki yritykset ovat erilaisia, kuten myös niiden toimintaa uhkaavat riskit. Siksi yksilöllinen riskien tunnistus on tärkeää.

Kun riskit on tunnistettu, kunkin riskin suuruus on arvioitava. Miten todennäköistä riskin toteutuminen on ja miten vakavia sen seuraukset olisivat? Esimerkiksi myymälässä voi pienikin tulipalo aiheuttaa varastolle suuret savuvahingot ja usean päivän katkoksen myyntiin. Jos konsulttitoimistossa sattuu samanlainen tulipalo, eivät aineelliset vahingot välttämättä ole suuret eivätkä edes vaikuta tulokseen kovin paljon, koska toiminta useimmiten voi jatkua missä tahansa sopivassa toimistoympäristössä. Konsulttitoimiston liiketoiminnassa taas sopimus- ja tietoriskit voivat olla hyvin merkittäviä.

Kun riskit on tunnistettu ja arvioitu, on suunniteltava ja toteutettava mahdolliset toimenpiteet, joilla riskejä voidaan vähentää. Ne voivat olla investointeja teknisiin järjestelmiin, esimerkiksi hälytysjärjestelmiin, käsisammutusjärjestelmiin ja varmuuskopiointijärjestelmiin. Useimmiten riskejä voi kuitenkin vähentää pienillä toimintatavan muutoksilla, ilman suurempia investointeja.

Vahinkojen ehkäisyssä jatkuvuus on tärkeää, kuten myös yritysjohdon sitoutuminen ja työntekijöiden osallistuminen.

  Muistilista

  • Tunnista toimintasi riskit
  • Arvioi riskin toteutumisen todennäköisyys
  • Ryhdy toimenpiteisiin riskien vähentämiseksi

  Ehkäise työtapaturmat

  Työnantajana olet lain mukaan velvollinen huolehtimaan henkilökunnan työturvallisuudesta ja -terveydestä. Työtapaturmat aiheuttavat monille yritykselle suuria taloudellisia menetyksiä. Sen rahan voisi käyttää yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen. On tärkeää, että ensin arvioit toiminnan riskit ja sitten suunnittelet, miten riskejä voidaan ehkäistä tai vähentää.

  Ehkäise työtapaturmat

  • Tee riskien arviointi - Kartoita, tunnista ja selvitä riskit, tee riskien arviointi ja tiedota henkilökunnalle olemassa olevista riskeistä. Muista myös päivittää riskien arviointi säännöllisesti.
  • Tee toimintasuunnitelma - Kun yrityksesi riskit on todettu, tarvitset toimintasuunnitelman niiden ehkäisemiseksi. Yritys tarvitsee suunnitelman myös henkilöriskien varalta, esimerkiksi sen varalta, että avainhenkilöt lähtevät yrityksestä tai ovat tapaturman vuoksi pitkään sairauslomalla. Suunnitelmaan tulee sisältyä se, mitä tarvitaan, jotta sijainen heti voisi hypätä kyytiin ja alkaa hoitaa poissa olevan työtehtäviä.

  Hyvän työympäristön tarkistuslista -esitteen avulla voit kartoittaa työssä esiintyvät tapaturmariskit, fysikaaliset riskitekijät, ergonomiset riskitekijät, kemialliset riskitekijät ja psyykkiset kuormitustekijät.