Folksamin kiinteistövakuutus sopii kaikenlaisille rakennuksille, sekä teollisuusrakennuksille että asunto-osakeyhtiöille.

Kiinteistöt on yksinkertaisinta vakuuttaa täysarvoperiaatteella, mikä tarkoittaa, että rakennus on vakuutettu täydestä arvostaan tilavuutensa mukaisesti. Tarvittaessa voit myös vakuuttaa kiinteistön rakennuksen arvioidun arvon mukaan.

Vakuutukseen sisältyy turva seuraavien vahinkojen varalta:

 • Palo ja luonnonilmiöt
 • Murto ja ilkivalta
 • Vuoto
 • Vahinko, joka äkillisesti ja arvaamattomasti kohtaa tavallisimpia kiinteistöä palvelevia koneita ja laitteita

Kiinteistönomistajan vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Kiinteistönomistajana voit joutua korvausvastuuseen vahingosta, jonka aiheutat jollekin toiselle ja josta olet voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Voit esimerkiksi joutua korvausvelvolliseksi, jos olet laiminlyönyt jäisen pihasi hiekoituksen jonka seurauksena joku ulkopuolinen henkilö liukastuu ja loukkaantuu. Kiinteistövakuutuksen vastuuvakuutuksesta voit hakea korvausta vahingonkorvausvaatimuksesta.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikustannukset kiinteistön omistamiseen ja hoitoon liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. 

Kiinteistövakuutuksen kohteena ovat, mikäli toisin ei ole sovittu:

 • Tontilla olevat kiinteät, tavanomaiset rakenteet, kuten lippusalko tai korkeintaan 20 m2 kokoinen jätekatos
 • Kiinteistön hoitoon tarvittavat työkoneet ja -välineet
 • Yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitettu kalusto
 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus.

Kiinteistövakuutuksen kohteena eivät ole:

 • Tuotanto- ja liiketoimintaa palveleva LVIS-tekniikka, konetekniikka ja kalusto
 • Muun kuin vakuutuksenottajan omistamat rakenteet ,t kuten valomainokset, markiisit, parvekelasitukset ja lautasantennit
 • Moottoriajoneuvot

Vuokratulon keskeytysvakuutus lisäturvana

Kiinteistövahingosta voi aiheutua myös vuokratulojen menetystä. Kun liität kiinteistövakuutukseen vuokrakeskeytysvakuutuksen, varmistat, että saat vuokratulot vuokratuista kiinteistöistä tai niiden osista, jos ne tulevat vahingon johdosta käyttökelvottomiksi.