Voit kätevästi täydentää maatilavakuutusta erilaisilla lisäturvavakuutuksilla. Niitä on sekä toimintasi että itsesi ja perheesi turvaksi.

Toiminnan lisäturvavakuutukset

Maatilavakuutukseen voit liittää seuraavat lisäturvavakuutukset:

Keskeytysvakuutus

Maatilaasi kohdistuva vahinko voi pahimmassa tapauksessa keskeyttää koko toiminnan. Vaikka omaisuusvakuutus korvaa itse omaisuudelle sattuneet vahingot, voi kestää pitkään ennen kuin toiminta on täysin palautunut ennalleen.

Vaikka maatilan toiminta on pysähdyksissä, kiinteät kustannukset kuten vuokrat ja palkat on silti maksettava. Se voi romahduttaa maatilan talouden. Tällöin keskeytysvakuutus on taloudellinen turva, joka auttaa selviytymään tilanteesta.

Tuotantoeläinvakuutus

Tuotantoeläinvakuutus korvaa suoran eläinvahingon, joka kohtaa vakuutettuja eläimiä, kuten nautakarjaa, sikoja, lampaita ja siipikarjaa.

Nautakarjan osalta voit valita kahdesta vaihtoehdosta: perusvakuutuksen tai laajennetun vakuutuksen. Kaikille muille tuotantoeläimille vakuutus otetaan aina perusvakuutuksena. Vakuutus korvaa, jos eläin kuolee tai se joudutaan eläinlääkärin määräyksestä lopettamaan.

Leikkuupuimurivakuutus

Leikkuupuimurin ja muun rekisteröimättömän työkoneen vakuutuksen voi ottaa kahden eri tason mukaisena: perusvakuutuksena tai laajennettuna vakuutuksena.

Perusvakuutus korvaa seuraavat vahingot:

  • palovahingot
  • varkaudesta ja vahingonteosta aiheutuneet vahingot
  • leikkuupuimurille tai työkoneelle sitä muulla kulkuneuvolla kuljetettaessa aiheutunet vahingot
  • leikkuupuimurin tai työkoneen käytön estymisestä aiheutuneet lisäkustannukset.

Laajennettu vakuutus korvaa yllä mainittujen lisäksi myös vahingot, jotka aiheutuvat:

  • tieltä suistumisesta, kaatumisesta tai muusta äkillisestä ulkoisesta syystä
  • yhteentörmäyksestä moottoriajoneuvon tai junan kanssa ellei vahinkoa korvata muusta vakuutuksesta.

Metsävakuutus

Metsällesi voit valita joko palovakuutuksen tai yhdistetyn metsävakuutuksen, joka palovahinkojen lisäksi korvaa metsääsi kohtaavat myrsky-, lumi-, hyönteis- ja tulvavahingot. Se korvaa myös jyrsijöiden ja sienitautien taimikolle aiheuttamat vahingot.

Öljyvahinkovakuutus maatilan maaperälle

Vakuutus korvaa öljysäiliöstä tai öljylaitteistosta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti vuotaneen öljyn aiheuttamat maaperän puhdistuskustannukset. Vakuutus kattaa myös jätteenkäsittelykustannukset.

Maatilavakuutus korvaa maaperän puhdistuskustannukset rajattuun määrän asti ilman erityistä lisävakuutusta. Jotta saisit paremman turvan ja isomman korvausmäärän, voit laajentaa vakuutusta lisäturvalla, joka kattaa myös isommat maaperälle aiheutuvat vahingot.

Lisäturvavakuutukset sinulle ja perheellesi

Voit myös täydentää maatilavakuutustasi henkilö-, matka ja eläinvakuutuksilla. Usein on edullisempaa ottaa nämä vakuutukset maatilavakuutuksen osana kuin erikseen.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutuksemme turvaa sinut vapaa-ajallasi ja alle 20-vuotiaat lapset ja nuoret vuorokauden ympäri. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ilman omavastuuta. Lue lisää tapaturmavakuutuksesta

Sairauskuluvakuutus

Sairauskuluvakuutus antaa taloudellista turvaa, jos itse sairastut tai joku perheenjäsenesi sairastuu. Voit itse valita hoitolaitoksen tai lääkärin ja siten saada nopeasti tarvitsemasi hoidon. Lue lisää sairauskuluvakuutuksesta

Lapsivakuutus

Haluamme, että lapsesi saa parhaan mahdollisen hoidon. Voit itse valita hoitolaitoksen tai lääkärin ja lapsesi saa tarvitsemansa hoidon nopeasti. Lue lisää lapsivakuutuksesta

Matkavakuutus

Tapaturma tai sairastuminen pilaa helposti koko loman. Matkustajavakuutuksemme turvin saat tarvitsemasi lääkärinhoidon nopeasti paikan päällä. Ota lisäksi matkatavaravakuutus, joka korvaa, jos matkatavaroillesi tapahtuu jotain ikävää. Lue lisää matkavakuutuksesta

Koira-, kissa- ja hevosvakuutus

Nelijalkaisetkin perheenjäsenet voivat sairastua tai joutua tapaturmaan. Kun otat meiltä seuraeläinvakuutuksen, voit varmistaa, että kotieläimesi saa parhaan eläinlääkärinhoidon. Lue lisää Kissa- ja koiravakuutuksesta