Tavarankuljetusvakuutus korvaa kuljetettavalle tavaralle aiheutuvia vahinkoja, yhteiseen haveriin liittyviä kustannuksia ja pelastuskustannuksia. 

Kun tavaroita kuljetetaan, on aina olemassa tavaran vahingoittumisen tai menetyksen riski. Laivat voivat joutua myrskyyn, autot voivat suistua tieltä ja tavaraa saatetaan varastaa tai käsitellä varomattomasti lastauksen tai purkamisen yhteydessä satamissa ja terminaaleissa.

Kuljetusvakuutuksella voit varautua tämän kaltaisiin vahinkoihin.

Rahdinkuljettajan lainmukainen vastuu

Rahdinkuljettaja on lain mukaan vastuussa kuljetettavasta tavarasta, mutta sekä vastuun laajuutta että korvausmäärää on rajoitettu. Rahdinkuljettaja ei aina ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, vaikka vahinko olisikin syntynyt kuljetuksen aikana. Jos rahdinkuljettaja on lain mukaan vastuussa vahingosta, vahinko korvataan tavaran painon mukaan, tavaran laadusta ja arvosta riippumatta.

Siksi on viisasta ottaa kuljetusvakuutus.

Kenen kuuluu ottaa tavarankuljetusvakuutus?

Tavarankuljetusvakuutuksen ottaa joko ostaja tai myyjä, riippuen siitä mitä kauppasopimuksessa on sovittu.

INCOTERMS-toimituslausekkeet ovat kauppasopimuksissa käytettyjä kauppatavan määritelmiä. Lausekkeilla määritellään, onko esimerkiksi kuljetuksen järjestäminen, rahtikulujen maksaminen ja vakuutuksen ottaminen myyjän vai ostajan tehtävä.  Toimitusehto määrittelee myös sen, kenelle kuljetusriski kuuluu.

Jos tavaran kuljetusriski sopimuksen mukaan kuuluu sinulle, tarvitset tavarankuljetusvakuutuksen.

Mitä vakuutus kattaa?

Tavarankuljetusvakuutus korvaa tavaralle ulkoapäin aiheutuneita äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Tavaraa kohdanneen esinevahingon lisäksi korvataan yhteiseen haveriin liittyviä kustannuksia ja välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia.

Täysvakuutus vai perusvakuutus?

Täysvakuutuksella vakuutetaan uudet, pakatut tavarat. Täysvakuutus antaa turvaa mm. rikkoutumisen, tulipalon, varkauden, yhteiseen haveriin liittyvien kustannusten ja liikenneonnettomuuden varalta.

Käytetyt tavarat vakuutetaan yleensä perusvakuutuksella. Perusvakuutukseen kuuluu turva tulipalon, yhteiseen haveriin liittyvien kustannusten ja liikenneonnettomuuden varalta.

Rajoitukset

Vakuutuksissa on aina rajoituksia. Tavarankuljetusvakuutus ei esimerkiksi korvaa vahinkoa joka aiheutuu siitä että tavara on väärin pakattu, kuljetuksen myöhästymisestä aiheutuneita kustannuksia tai tavaran mätänemisestä tai homehtumisesta aiheutuneita vahinkoja.

Lisäturvavakuutus sodan ja lakon varalta

Tavarankuljetusvakuutusta voi laajentaa sodan ja lakon varalta otettavalla lisäturvalla. Silloin vakuutus korvaa myös sotavälineiden aiheuttamia vahinkoja. Lisäksi se korvaa kaappauksesta, takavarikoinnista, pidättämisestä tai vastaavasta sotatoimenpiteestä aiheutuneita vahinkoja ja vallankumouksesta, kapinasta tai poliittisluonteisesta sabotaasista aiheutuneita vahinkoja.  

Lakkovakuutus korvaa vahinkoja, joita ovat aiheuttaneet lakossa tai työsulussa olevat työntekijät tai mellakoihin, kansalaislevottomuuksiin, ryöstelyyn, terrorismiin tai sabotaasiin osallistuvat henkilöt. 

Termokuljetusten lisäturvavakuutus

Kuljetettaessa tietyn lämpötilan vaativaa tavaraa, kuten jäätelöä, voi olla tarkoituksenmukaista täydentää tavarankuljetusvakuutusta termokuljetusten lisäturvalla. Silloin vakuutus kattaa myös kylmyydestä tai lämmöstä aiheutuvia vahinkoja, edellyttäen että kuljetus suoritetaan asianmukaisena lämpö- tai kylmäkuljetuksena.

Tavarankuljetusvakuutus

  • Voit ottaa jatkuvan vuosivakuutuksen, joka kattaa kaikki kuljetuksesi, tai määräaikaisen kuljetusvakuutuksen yksittäiselle kuljetukselle.
  • Rahdinkuljettajan lainmukainen vastuu on rajattu sekä laajuudeltaan että korvausmäärältään.
  • Kuljetusvakuutus korvaa myös vahinkoja, joista rahdinkuljettaja ei ole lain mukaan vastuussa.