Tiekuljetuksen vastuuvakuutus on tarkoitettu toisten tavaraa kuljettaville yrityksille. Rahdinkuljettajana voit joutua vahingonkorvausvelvolliseksi, jos tavara vahingoittuu, vähenee tai katoaa tai jos kuljetus myöhästyy.

Vahinkotapahtuman selvittelyyn voi kulua paljon aikaa ja vahinkojen määrät voivat olla huomattavia, vaikka rahdinkuljettajan lainmukainen vastuu on rajattu sekä laajuudeltaan että määrältään. Jos yritykselläsi on tiekuljetuksen vastuuvakuutus Folksamissa, selvitämme vahinkotapahtuman satuttua onko yrityksesi velvollinen korvaamaan vahingon ja maksamme mahdollisen lainmukaisen korvauksen.

Rahdinkuljettajan lainmukainen vastuu

Rahdinkuljettajan vastuu on voimassa tavaran vastaanotosta sen luovuttamiseen. Vastuuta säädellään Suomen lain tai kansainvälisten yleissopimusten mukaan. Jos pakottavaa lainsäädäntöä ei ole, vastuuta säätelevät sovitut vakioehdot, kuten PSYM, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset.

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus korvaa rahdinkuljettajan vastuun kuljetettavasta tavarasta, jos tavara katoaa, vähenee tai häviää sekä vahinkoja, jotka aiheutuvat tavaran luovutuksen viivästymisestä. Korvauksen edellytyksenä on, että yrityksesi on tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan vahingonkorvausvelvollinen.

Lainmukainen korvaus maksetaan tavaran painon mukaan, tavaran laadusta ja arvosta riippumatta. Siksi on tärkeää, että tavaran omistajalla on myös oma tavarankuljetusvakuutus.

Rajoitukset

Vakuutuksissa on aina rajoituksia. Vakuutuksesta ei esimerkiksi korvata vahinkoa, joka on  aiheutunut siitä, että ajoneuvo tai tavara on jätetty vartioimatta eikä vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että tavara on luovutettu väärälle vastaanottajalle tai ilman vastaanottokuittausta.

Kabotaasikuljetusten lisävakuutusturva

Tiekuljetuksen vastuuvakuutusta voi täydentää kabotaasikuljetusten lisäturvalla.

Kabotaasi tarkoittaa jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tapahtuvaa kuljetusta. Kabotaasikuljetuksiin sovelletaan kyseisen maan kansallista lainsäädäntöä tai CMR-yleissopimusta.

Lisäturvavakuutus korvaa kabotaasiliikenteen yhteydessä aiheutuneen vahingonkorvausvelvollisuuden.