Työtapaturmavakuutuksen liitteeksi voi ottaa vapaaehtoisia lisäturvavakuutuksia, jotka ovat hyvä henkilöstöetu.

Voit turvata yrityksesi tärkeimmän voimavaran ja tarjota työntekijöillesi lisäetua ottamalla heille lisäturvavakuutuksen.  Valitse vapaa-ajan ryhmävakuutus, yksilöllinen vapaa-ajan vakuutus tai urheiluvakuutus.

Vapaa-ajan ryhmävakuutus

Vakuutus korvaa työntekijöille vapaa-aikana sattuvat tapaturmat ammattiurheilua lukuun ottamatta. Vapaa-ajan ryhmävakuutuksen voi ottaa, jos sinulla työnantajana on vähintään kolme vakinaista työntekijää. Vakuutus voi kattaa koko henkilökunnan tai tietyn henkilöstöryhmän, esim. myyjät, osastopäälliköt tai tietyn tuotantolaitoksen henkilökunnan.

Vapaa-ajan ryhmävakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla. Korvaukset ovat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset.

Yksilöllinen vapaa-ajan vakuutus

Vakuutus korvaa vakuutetulle vapaa-aikana sattuvat tapaturmat lukuun ottamatta tiettyjä riskialttiita urheilulajeja, joita voi sisällyttää vakuutukseen lisämaksua vastaan.

Urheiluvakuutus

Työnantajana sinulla on mahdollisuus vakuuttaa koko henkilökuntasi työpaikkaurheilun tapaturmien varalta. Työpaikkaurheilulla tarkoitetaan työnantajan työntekijöilleen järjestämiä urheilutapahtumia. Vakuutus on voimassa myös työnantajan ylläpitämässä urheiluseurassa tapahtuvassa harjoittelussa ja urheilussa.