Matkavakuutuksella voit varmistaa että sinä ja työntekijäsi saatte parhaan mahdollisen hoidon, jos teille sattuu tapaturma tai sairastutte ulkomailla.

Mitä matkavakuutus korvaa?

Ulkomailla hoito voi olla kallista ja vieraassa maassa on hankalaa järjestää käytännön asioita. Folksamin matkavakuutus auttaa molemmissa ongelmissa. Äkillisestä sairastumisesta tai tapaturmasta aiheutuvien hoitokulujen lisäksi vakuutukseen kuuluu tapaturman seurauksena syntyvästä pysyvästä haitasta tai kuolemantapauksesta maksettava korvaus. Sen lisäksi voit ottaa matkatavaravakuutuksen, joka korvaa matkatavaroiden viivästymisestä tai varkaudesta aiheutuvia kustannuksia.

Taloudellisen turvan lisäksi saat vakuutuksen mukana käyttöösi yhteistyökumppaniemme palvelut. Kumppanimme voivat auttaa esimerkiksi luotettavan lääkärin löytämisessä, maksusitoumuksen saamisessa hoitoa varten tai kotiinkuljetuksen järjestämisessä.

Matkavakuutus kattaa

 • Korvauksen, jos matka joudutaan perumaan tai keskeyttämään tai esimerkiksi lennolta myöhästytään
 • Äkillisestä sairastumisesta tai tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut
 • Akuutin hoidon viikon ajan ja 20 % kotiinkuljetuskustannuksista, jos aiemmin ilmennyt sairaus äkillisesti pahenee matkan aikana
 • Kotiinkuljetuskustannukset, jos kuljetus on lääketieteellisten syiden vuoksi järjestettävä alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen
 • Matkatavaroiden viivästymisestä tai varkaudesta aiheutuvat kulut

Matkavakuutus ei kata

 • Hoitokuluja, jotka aiheutuvat sairaudesta, joka ei ole hoitotasapainossa matkalle lähdettäessä
 • Puremisesta aiheutuneita hammasvaurioita
 • Vakuutetun etsinnästä aiheutuvia kuluja
 • Kadotettuja tai unohdettuja matkatavaroita

Vakuutusvaihtoehdot

Jatkuvan matkavakuutuksen voi ottaa joko yksilöllisenä vakuutuksena Yritysvakuutuksen yhteydessä tai ryhmävakuutuksena.

Yksilöllinen vakuutus on voimassa sekä vapaa-ajan matkoilla että työmatkoilla kaikkialla maailmassa matkan kestäessä korkeintaan kolme kuukautta.

Ryhmävakuutuksen voi valita kolmesta eri vaihtoehdosta:

 • Työmatkat Suomessa
 • Työmatkat kaikkialla maailmassa
 • Työ- ja vapaa-ajan matkat kaikkialla maailmassa

Työmatkoilla vakuutus on voimassa korkeintaan kolme kuukautta ja vapaa-ajan matkoilla korkeintaan 45 vuorokautta. Vakuutusmaksu perustuu paitsi valittuihin korvausmääriin myös siihen matkapäivien lukumäärään, jolta yritys maksaa päivärahoja.

Jatkuvia vakuutuksia voi tarvittaessa pidentää. Yksittäisiä matkoja varten voi myös ottaa määräaikaisen matkavakuutuksen.