Yrityksen ryhmäsairauskuluvakuutus on tarkoitettu yrityksille, joissa on vähintään 10 työntekijää.

Sairauskuluvakuutus korvaa sairaudesta ja tapaturmasta johtuvia hoitokuluja ja sen voi kätevästi ottaa koko henkilökunnalle ilman, että työntekijät joutuvat täyttämään terveysselvityksen. Vakuutus kattaa sekä ennen vakuutuksen voimaanastumista, että sen jälkeen alkaneiden sairauksien ja tapaturmien hoitokuluja. Vakuutus turvaa sekä henkilöstön hyvinvointia että yrityksen toimintaa, koska työntekijät saavat tarvitsemansa hoidon nopeasti. Se vähentää myös sairauspoissaoloja. Vakuutus on myös arvokas lisä yrityksen muihin henkilökuntaetuihin. Vakuutuksen voi ottaa nimetylle henkilöstöryhmälle, mutta jotta vakuutus olisi työtekijälle veroton etu, se on tarjottava koko henkilökunnalle.

Vakuutuksen hinta riippuu vakuutettujen sukupuolesta ja iästä sekä heidän lukumäärästään. Jotta voisit ottaa tämän vakuutuksen, yritykselläsi on oltava myös Folksamin työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Vakuutus päättyy, kun vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Sairauskuluvakuutus kattaa

  • Erikoislääkärin palkkiot, kun työterveyslääkäri on kirjoittanut lähetteen erikoislääkärille
  • Erikoislääkärin määräämät tutkimukset ja toimenpiteet, kuten laboratoriokokeet, MRI tai leikkaus
  • Kriisiapuna annetun keskusteluterapian kustannukset

Sairauskuluvakuutus ei kata

  • Yleislääkärin vastaanotolla käynnistä aiheutuvia kuluja
  • Terveystarkastuksia tai ennalta ehkäisevää hoitoa, kuten rokotuksia
  • Psykoterapiaa, kuntoutusta tai vastaavaa hoitoa

Miten vakuutusta käytetään?

Vakuutus täydentää työterveyshuoltoa ja korvaa erikoislääkärikuluja kun vakuutettu on saanut käyntiä varten lähetteen työterveyslääkäriltä, sekä lääkekuluja ja erikoislääkärin määräämiä tutkimuskuluja. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Jotta hoitoprosessi olisi työntekijän kannalta mahdollisimman sujuva, työterveysasema voi veloittaa lääkärikäynnit suoraan Folksamilta. Muutakin hoitolaitosta voi käyttää. Siinä tapauksessa käynti maksetaan ensin itse ja kuluista haetaan korvausta jälkikäteen.