Keskeytysvakuutuksen turvin yrityksesi voi jatkaa toimintaansa vaikka sitä kohtaisikin vahinko, joka vuoksi toiminta keskeytyy.

Pahimmassa tapauksessa yritystä kohtaava vahinko voi pysäyttää koko toiminnan. Vaikka omaisuusvakuutus korvaisi itse omaisuudelle tapahtuneet vahingot, voi kestää kauan ennen kuin toiminta palaa täysin normaaliksi.

Vaikka yrityksen toiminta on pysähdyksissä, on kiinteät kulut, kuten vuokrat ja palkat, silti maksettava. Se voi romahduttaa yrityksen talouden. Tällöin keskeytysvakuutus on taloudellinen turva, joka auttaa yritystäsi selviytymään tilanteesta.

Toiminnan keskeytysvakuutus korvaa keskeytysvakuutuskatteesi

Keskeytysvakuutuksesta korvataan keskeytysvakuutuskate, joka yritykseltä jää saamatta toiminnan keskeytymisen vuoksi. Keskeytysvakuutuskate sisältää mm. vuokrat, palkat, henkilösivukulut, yrittäjän tulon ja korot.

Keskeytysvakuutus korvaa, kun keskeytys johtuu omaisuusvahingosta, joka korvataan valitsemastasi omaisuusvakuutusturvasta.

Toiminnan keskeytysvakuutuksen lisäksi voit ottaa myös keskeytysvakuutuksen, joka koskee tiettyä henkilöä, konetta tai vuokralle annettua kiinteistöä tai riippuvuutta tietystä asiakkaasta tai toimittajasta.

Konekeskeytysvakuutus

Toiminnan keskeytysvakuutusta voi täydentää konekeskeytysvakuutuksella. Se korvaa toiminnan keskeytyksen, kun yrityksesi tuotantokonetta tai -laitetta kohtaa korvattava omaisuusvahinko (rikkoutuminen) eikä yritys siksi voi toimia normaalisti.

Riippuvuuskeskeytysvakuutus

Riippuvuuskeskeytysvakuutuksesta korvataan yrityksesi menetys, joka aiheutuu yrityksesi tärkeimpien toimittajien tai asiakkaiden toiminnan keskeytymisestä. Keskeytyksen syynä on tällöin oltava korvattava palovahinko, joka on sattunut siinä yrityksessä, josta olet riippuvainen.

Vuokrakeskeytysvakuutus

Vuokrakeskeytysvakuutuksesta korvataan menetettyjä vuokratuloja kiinteistöistä, jotka yrityksesi on vuokrannut ulkopuoliselle henkilölle tai yritykselle. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi konttorit, asunnot tai tuotantotilat.

Henkilökeskeytysvakuutus tapaturman sattuessa

Jos sinä itse tai joku muu yrityksesi avainhenkilö ei voi suorittaa työtehtäviään täyden työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen johdosta, henkilökeskeytysvakuutus korvaa palkkakustannukset, jotta yrityksesi voi palkata sijaisen.

Epidemiakeskeytysvakuutus

Epidemiakeskeytysvakuutus on tarkoitettu elintarvikealan yrityksille. Vakuutus korvaa yrityksen toiminnan keskeytymisen, kun viranomainen lain nojalla keskeyttää toiminnan ehkäistäkseen tarttuvan taudin leviämisen.