Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jos yrityksesi tarvitsee lakimiesapua riitatilanteessa.

Kuka tahansa voi joutua riitatilanteeseen, jossa tarvitaan lakimiesapua. Yrityksen oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut yrityksen toimintaan liittyvissä riita-, rikos- tai hakemusasioissa. 
Vakuutustapahtumassa voi esimerkiksi olla kyse yrityksesi toiminnassaan käyttämästä toimitilaa koskevasta vuokrariidasta tai yrityksen ja työntekijän välisestä irtisanomista, palkkaa tai lomautusta koskevasta riidasta. 

 Tee kirjallinen oikeusturvailmoitus etukäteen ennen kuin otat yhteyttä lakimieheen. Silloin saat kirjallisen korvauspäätöksen, josta käy ilmi voidaanko oikeusturva myöntää, ja kuinka suuri on omavastuuosuutesi . Oikeusturvavakuutus antaa turvaa monissa odottamattomissa tilanteissa, mutta ei kuitenkaan kata yleistä oikeudellista neuvontaa.

Vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutus kattaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on vahinkotapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, edellytetään myös että tapahtuma, johon riita tai syyte perustuu, on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Siksi on tärkeää, että oikeusturvavakuutus on voimassa keskeytyksettä.